Naš vrtec je že vrsto let vključen v mednarodni projekt Fit Slovenija »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«. Ta projekt promovira gibalno športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov, katerega cilji se pokrivajo s cilji področja gibanja v Kurikulumu za vrtce. Strokovni kader z uporabo Fit pedagogike razvija in spodbuja ustrezne strategije poučevanja in učenja v gibanju. Znotraj rednega vzgojno-izobraževalnega procesa izvajamo razne Fit vsebine, ena kot taka je Projekt učimo za življenje, v katerega spada Svetovni dan zdravja.

Letos smo si na ravni celotnega zavoda zadali cilj obeležiti Svetovni dan zdravja na prostem. Gibanje v naravnem okolju ima izjemne koristi za razvoj otrok. Svež zrak, ki ga ponuja narava, krepi otrokovo zdravje in spodbuja njihovo telesno pripravljenost. Stik z naravo pa prinaša tudi številne kognitivne in čustvene koristi. Raziskave so pokazale, da igra in raziskovanje v naravnem okolju povečata otrokovo kreativnost, koncentracijo in samozavest. Poleg tega naravno okolje ponuja raznolike gibalne izzive, kot so hoja po razgibanem terenu, plezanje po skalah in prečkanje potočkov, kar krepi otrokovo ravnotežje, koordinacijo in motorične spretnosti. Gibanje v naravi spodbuja tudi otrokovo povezanost z okoljem ter razumevanje pomena varovanja narave in ohranjanja okolja za prihodnje generacije. Zato je izvajanje gibalnih aktivnosti v naravnem okolju ključnega pomena za celostni razvoj otrok in njihovo dolgoročno dobro počutje.

V enoti Lehte so otroci iz skupin Muce, Zajčki in Pikapolonice odšli po poti Živega muzeja Krasa na Lov na medveda. Združili smo prednostno nalogo našega zavoda bralna pismenost in projekt Fit Slovenija. Otroci so spoznali slikanico Lov za medvedom (Michael Rosen) z uporabo Fit aktivne metode Aktivni listi. Po postajah so opravljali razne gibalne izzive. Otroci so bili aktivni, motivirani, med seboj so sodelovali in si pomagali. Nekaterim je bilo težje, a jim je z ustrezno motivacijo uspelo. Izkušnja je bila dobra, vsak je od tega nekaj odnesel. Kako so se spopadli z medvedom, pa si poglejte na fotografijah ali pa vprašajte otroke, naj vam sami povejo.

Besedilo: Lela Smiljanić

Fotografije: arhiv enote Lehte

DOSTOPNOST