MREŽA UNESCO ŠOL IN VRTCEV (ASPnet)

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je specializirana agencija Združenih narodov, ustanovljena s sprejetjem Ustave UNESCO v Londonu, 16. novembra 1945.

Poslanstvo UNESCO je prispevati h gradnji miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnem dialogu skozi naslednja področja delovanja: izobraževanje, znanost, kulturo, komunikacije in informacije. UNESCO si prizadeva:

 1. doseči kakovostno izobrazbo (za vse in vseživljenjsko učenje);
 2. mobilizirati znanja znanosti in politik (za trajnostni razvoj);
 3. nasloviti nastajajoče družbene in etične izzive;
 4. spodbujati kulturno raznolikost (medkulturni dialog in kulturo miru);
 5. graditi vključujoče in na znanju temelječe družbe (z informiranjem in komuniciranjem);
 6. doseči enakost spolov na vseh področjih delovanja

Vrtec Sežana je postal  polnopravni člani mreže UNESCO ASPnet  letu 2021..

Zgodovina mreže sega v leto 1992, včlanjene ustanove delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

 Delo v UNESCO mreži temelji na teh štirih stebrih in tako bomo tudi v prihodnjem letu poskušali zasledovati vrednote, ki jih predstavljajo vsi štirje Delorsovi stebri.

 1. Učiti se, da bi vedeli!
 2. Učiti se delati!
 3. Naučiti se živeti skupaj!
 4. Učiti se biti!

V letošnjem letu skupine prvega starostnega obdobja sodelujejo po želji. To pomeni, da lahko sodelujejo samo delno, lahko pa v celoti pri obeležitvi mednarodnih dni in ali pri sodelovanju v razpisanih projektih.  Projekti so primerni tudi za najmlajše otroke. 

Skupine drugega starostnega obdobja obeležijo mednarodne dni in si izberejo projekt, ki sovpada z njihovim programom v oddelku. Projekti so namenjeni popestritvi programa, saj omogočajo sodelovanje z drugimi šolami, vrtci … in tako otrokom omogočajo razširitev znanja in raziskovanja.

Predlog je, da se tudi letos nadaljuje s projektom kulturna dediščina v rokah mladih, saj omogoča zelo širok spekter raziskovanja v različnih temah.

Mednarodni dnevi, ki jih bomo v šolskem letu 2023/2024 obeležili  so:

 1. 8. marec: dan žena
 2. 23. april: svetovni dan knjige in avtorskih pravic
 3. en dan po želji (dnevi so zapisani na spletni strani https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/ )

Trenutno je v projekt  vključenih 15 oddelkov v tri različne projekte. Poleg tega imamo tudi letos v našem vrtcu sprejet projekt Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči v katerega je vključenih trenutno 30 skupin in razredov iz cele Slovenije.

DOSTOPNOST