SKLAD

Na podlagi 135. točke Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, popravka št. 64/09, 65/09 in št. 20/11) je Svet zavoda Vrtca Sežana sprejel sklep o ustanovitvi sklada Vrtca Sežana dne 8.12.2022.

Sklad se ustanovi za:

 1. pomoč socialno ogroženim otrokom (organizirane dejavnosti, pripomočki,
  ipd.),
 2. pomoč otrokom s posebnimi potrebami (nabava namenskih pripomočkov),
 3. financiranje dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno-
  izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev
  (izleti, taborjenja, obisk kulturnih dogodkov, ipd.) in nadstandardnih
  dejavnosti,
 4. nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje
  zadovoljstva in kakovosti bivanja otrok v vrtcu (različna igrala, igrače,
  ipd.),

Sklad ima svoj pravilnik, upravni odbor (ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in zaposlenih) in pravilnik.


V sklad Vrtca Sežana lahko prispevajo starši otrok, ustanove, kjer so starši zaposleni, privatna podjetja itd.

SKLADU VRTCA LAHKO PODARITE 0,3% DOHODINE 
Skladu Vrtca Sežana lahko podarite 0,3 % vaše dohodnine, kar vas prav nič ne stane. 0,3 % dohodnine lahko skladu vrtca podari prav vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršnikoli osebni prejemek (npr. plača, socialno nadomestilo …) ne glede na to, ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Torej donacija dela dohodnine ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine, kar pomeni, da z namenitvijo donacije od dohodnine niste v ničemer prikrajšani, saj gre drugače ta znesek avtomatično v proračun RS. 0,3 % dohodnine lahko skladu vrtca podarite zelo enostavno z nekaj hitrimi kliki oz. izpolnitvijo preprostega obrazca, če pa ste del dohodnine že namenili drugi organizaciji, lahko sedaj vašo izbiro tudi spremenite (kot veljavna šteje zadnja vloga, ki jo oddate).

DONATORSTVO
Donatorstva lahko pravne osebe uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo sklenejo z Vrtcem Sežana donatorsko pogodbo.

TRR: SI56011006008334360

SKLIC: SI0029950, NAMEN: sklad vrtca

Za dodatne informacije glede sklada vrtca, donatorske pogodbe se prosim obrnete na tajništvo Vrtca Sežana na telefonsko številko: 05 73 10 220.

KAKO UVELJAVITI SUBVENCIJO IZ SREDSTEV SKLADA

Za subvencijo lahko zaprosite z vlogo za uveljavitev subvencije iz sredstev sklada.

DOSTOPNOST