UVAJANJE OTROK

Otrokom, ki jih starši prvič vpišejo v vrtec, nudimo 4-dnevno brezplačno uvajanje, ki ga izvedemo štiri dni pred želenim datumom vpisa. Poteka od 9.30 do 11.00. Otroci in starši v tem času navežejo prvi stik s strokovnimi delavkami vrtca, spoznajo ustanovo, dnevno rutino in prostor. Strokovne delavke opravijo prvi individualni pogovor s starši.

  1. Otroka vključite v vrtec postopno, po programu uvajanja. Za uvajanje si vzemite dovolj časa, da se boste lahko otroku bolj in lažje posvetili. Nekateri otroci se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, nekateri pa potrebujejo več časa. Otroci se lahko ob vstopu v vrtec odzivajo na ločitev od staršev z jokom, zahtevajo veliko pozornosti, odklanjajo hrano, potrebujejo tolažbo staršev in družbo vrstnikov ali postavljajo pogoje. V času uvajanj se pogovorite z vzgojiteljico in jo seznanite z otrokovimi značilnostmi (otrokove prehranjevalne navade, najljubše igrače in igre, ritem spanja, zdravje …). Tudi sami se pozanimajte o vsem, kar vas zanima o bivanju otrok v vrtcu.
  2. Otroka sprva ne puščajte dalj časa samega v vrtcu, saj mora postopoma premagati strah, da bo ostal sam. V vrtcu preživeti čas naj se postopoma vsak dan podaljšuje.
  3. Otrok naj redno obiskuje vrtec, ritem prihodov in odhodov pa naj bo stalen (vsak dan enak).
  4. Starši naj se držijo obljub, ki so jih otroku dali o času prihoda v vrtec, predvsem pa o odhodu iz vrtca, sicer bo otrok izgubil občutek varnosti in zaupanja in se bo v vrtcu počutil negotovega.
  5. Jutranje poslavljanje od otroka naj ne bo predolgo, saj bo otrok ob tem začutil, da je staršem hudo in bo ločitev od njih še težja.
  6. Otroku dovolite, da prinese s seboj v vrtec svojo priljubljeno igračko ali kakšen drug predmet, s katerim se običajno potolaži.
  7. V času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo običajno življenje, saj bodo le-te otroka dodatno obremenjevale (npr. odvajanje od plenic, dude, itd.)
  8. Zavedajte se, da so vaši občutki ob ločitvi od otroka običajni, vendar ste lahko prepričani, da imajo vzgojiteljice dovolj znanja in izkušenj, da ravnajo otrokovim potrebam in njegovim osebnostnim lastnostim primerno.

Zloženka za starše otrok do 3.leta starosti

Zloženka za starše otrok po 3.letu starosti

DOSTOPNOST