BESEDA RAVNATELJICE

Spoštovani starši,

začetek šolskega leta je prav poseben dan za tiste družine, katerih otroci prvič prestopijo prag vrtca, pa tudi za tiste, ki so se po dopustu vrnili v vrtec in za tiste, ki so že pozabili na počitnice, ker že dolgo obiskujejo vrtec in je 1. september preprosto začetek novega šolskega leta.

Tako kot se družine pripravljajo na vsakodnevni ritem vstajanja, urejanja in prihoda v vrtec, tako se tudi strokovni delavci in vsi zaposleni v Vrtcu Sežana pripravljamo na nov začetek, kar predstavlja za nas september. Hitimo z urejanjem igralnic, ki bodo sprejele otroke in njihove starše, hišniki z urejanjem zunanjih površin, igrišč, z zadnjimi popravili naprav in pohištva, kuhinje napolnijo svoje zaloge in na novo uredijo kuhinje, da bo vsakodnevno delo steklo. Po navadi se spremembe zgodijo prav septembra, otroci lahko zamenjajo vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, lahko zamenjajo igralnico ali samo prostore garderobe, lahko zamenjajo svoj znak v garderobi, lahko pride v skupino nov otrok ali več otrok.

Zavedamo se, da so za dobro delovanje vrtca pomembni prav vsi, ki vanj vstopamo: starši, otroci,  zaposleni.

Radi bi pripravili spodbudno učno okolje v katerem bodo otroci pridobivali znanje, spretnosti in navade, usvajali socialne veščine in pridobivali različne kompetence. Radi bi oblikovali okolje po meri vsakega otroka, glede na njegove interese in potenciale in na ta način bili učinkoviti pri spodbujanju njegovega razvoja. Strokovni delavci otroke vsakodnevno opazujemo, zapisujemo njihove napredke in na ta način spremljamo njihov razvoj. Z aktivno vključenostjo v proces učenja se pri otroku pomembno razvija občutek lastne vrednosti otroka.

Predšolski otroci se najbolj učijo takrat, ko se dobro počutijo, so sproščeni, varno sprejeti, razumljeni in kos stvarem, ki jih počnejo.

Želim, da se otroci, njihovi starši in vsi, ki so z otroci povezani v našem vrtcu dobro počutijo. Verjamem, da dan ne bo enak dnevu in da si bomo z vsakim dnem bili malo bližje, ob tem, da ne bomo pozabili spoštovati in upoštevati enkratnosti in neponovljivosti vsakega izmed otrok in odraslih, ki zanje skrbimo.

Veliko pogumnih korakov v prihajajoče šolsko leto!

Teja Čeh Svetina, ravnateljica Vrtca Sežana

DOSTOPNOST