OSTALI PROJEKTI IN DEJAVNOSTI

PARTNERSTVO ZA OHRANITEV IN POPULARIZACIJO KRAŠKE SUHOZIDNE GRADNJE

Kraška krajina je prepredena s suhimi zidovi. Razlikujejo se po izgledu, velikosti, načinu gradnje. Vsem je skupno to, da hranijo znanja in vedenja naših prednikov.

Mreža suhih zidov Krasa predstavlja ogromen spomenik kulturne krajine. Sodoben način življenja nas je odtujil od narave in tudi kulturno dediščino suhih zidov, ki nas spremlja na vsakem koraku gledamo nezainteresirano.

Za naše prednike je bil kamen živ. Okolju so znali prisluhniti drugače kot danes. Njihov odnos kaže na spoštljivo sožitje z naravo. Ko se danes trudimo z vzpostavljanjem ravnovesja v naravi in razvijanjem različnih oblik trajnostnega razvoja, nam je prav življenje naših prednikov največji navdih in učitelj.

Osnovno poslanstvo konzorcija Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje, katerega partnerji smo tudi Vrtec Sežana, je zaščita in ohranjanje veščin suhozidne gradnje značilne za matični kras, izmenjava izkušenj, znanj in strokovnih informacij ter ozaveščanje širše javnosti.

Vrtec Sežana od leta 2014 se je kot partner pridružil na novo ustanovljenemu konzorciju, katerega namen je ohranitev in popularizacija kraške suhozidne gradnje. Prijavljenih je  6 strokovnih delavk.

BRALNI PALČEK

Projekt poteka v vseh enotah vrtca in je namenjen otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto šolarji. Projekt poteka v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico Sežana in starši. Projekt spodbuja družinsko branje, otrok pa nato o prebranem pripoveduje v vrtcu vsem otrokom, samo strokovnim delavkam ali manjši skupini. Ob koncu projekta vsak otrok prejme priznanje Bralni palček.

Člani projektnega tima: vzgojiteljice otrok letnika 2018 in 2017 ter knjižničarke Kosovelove knjižnice Sežana.

PROJEKTI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem. Aktivnosti/projekti Sobivanja so aktualni, kar priča tudi število udeleženih ustanov in otrok, ki sodelujejo v projektih.

Sobivanje ima status društva, ki deluje v javno dobro, na naslednjih področjih: Vzgoja in izobraževanje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor), Promet in energija (Ministrstvo za infrastrukturo).

Letošnji vključeni oddelki po projektih so:

  1. Projekt Varno v vrtec in šolo (enota Hrpelje 45 otrok, enota Materija 19 otrok, enota Lehte 6 otrok ter enota Sežana 20 otrok).
  2. Projekt Živim zdravo (enota Divača 65 otrok, enota Lehte 32 otrok).
  3. Projekt Spodbujamo prijateljstvo (enota Lehte 14 otrok, enota Divača 20 otrok in enota Sežana 22 otrok).
  4. Projekt Ti meni danes jaz tebi jutri (enota Divača 20 otrok).

Vsi sodelujoči oddelki/razredi bodo dobili priznanja za udeležbo in mentorji/koordinatorji potrdila za vodenje projektov.

PASAVČEK

Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe varnostnih sedežev, varnostnih pasov med vožnjo, izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. Pa tudi vsebine, ki prispevajo k večji varnosti otrok v prometu in ozaveščenosti staršev. Strokovne delavke bodo načrtovale dejavnosti s področja prometa, varnosti, ter povabile k sodelovanju različne zunanje sodelavce in starše. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET!, ki ga preko prijetnega lika Pasavčka posredujemo otrokom. Projekt koordinira Javna agencija RS za varnost prometa (AVP).

K projektu je pristopil oddelek, pod mentorstvom vzgojiteljice:

Enota Komen: Monika Turk

NAŠA MALA KNJIŽNICA

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno tudi v drugih evropskih državah. Projekt poteka že dvanajst let in v njem sodeluje več založb, ki predlagajo v branje kvalitetne slikanice evropskih avtorjev.

V letošnjem letu bosta v projektu sodelovala 2 oddelka iz enote Sežana (43 otrok).

CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem, učiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem življenju. Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje.

Cici Vesela šola je izobraževalna rubrika revije Cicido. Cici Vesela šola vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Predstavlja različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

Jasna, zabavna in poljudna besedila spremljajo nazorne ilustracije in fotografije.

Vsebine pripravljajo strokovnjaki in so prilagojene predšolskim otrokom oziroma učencem prvega triletja.

Temo vsakič dopolnjuje seznam strokovnih in leposlovnih del z določenega področja, ki vzgojiteljem, učiteljem in staršem ponujajo bogato dodatno gradivo in številna izhodišča za projektno delo ob ciciveselošolski temi.

Segamo po temah, ki jih vključuje kurikulum za vrtce, še posebej pa nas veseli, kadar z otroki pokukamo tudi kam drugam.

Vključujemo zanimivosti iz športa, kulture, tehnike, umetnosti in znanosti, iščemo nove avtorje in avtorice ter inovativne pristope. Spodbujamo otroka, da sam postavlja vprašanja in išče odgovore v različnih virih.

PLANINSKA DEJAVNOST NAHRBTNIK

Planinska srečanja so namenjena predšolskim otrokom in spodbujajo navajanje na sodelovanje v skupini, razvijanje skladnosti gibanja, druženje s sovrstniki in odraslimi. Skozi organizirane pohde razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnosa do žive in nežive narave. Srečevali se bodo  enkrat mesečno, izvedli bodo 4 pohode v okolici ob sobotah ali nedeljah. Pohodi so  v spremstvu staršev.

FOLKLORNA DEJAVNOST OFS KAMENČKI

V enoti Sežana smo ponovno obudili Folklorno dejavnost. Vaje bodo potekale enkrat tedensko, namenjene so otrokom predšolskim otrokom. Otroci bodo preko igre spoznavali ljudske plese, pesmi, glasbila in različne zvrsti ljudske umetnosti. Spoznali bodo tudi oblačila, obutev, pokrivala, frizure ter stare fotografije, ki nas povezujejo z našo kulturno tradicijo.

PEVSKI ZBOR

Glasbena vzgoja ima veliko pedagoško vrednost, preko katere se otrok lahko izraža in komunicira. V novoustanovljenem pevskem zboru v enoti Divača se bodo otroci navajali na petje v zboru, peli otroške, ljudske in umetne pesmi, igrali na mala glasbila in se spoznavali razvijali ritmični posluh. Pevski zbor bodo obiskovali otroci stari od 4- 6 let, vaje bodo potekale enkrat tedensko od 14.00-14.30. Zaradi velikega vpisa otrok, bodo pevske vaje obiskovali na 14 dni.

ZDRAVJE V VRTCU

Projekt Zdravje v vrtcu na nacionalni ravni koordinira NIJZ. Cilj programa je promoviranje zdravega življenjskega sloga v vrtčevskem okolju in tudi širše (družine, okolje…). Projekt spodbuja izvajanje vsebin povezanih z zdravjem v vrtčevskih skupinah, ter promocijo zdravja med zaposlenimi v vrtcu. Poudarki so na dobrem počutju vseh vključenih v vzgojno izobraževalni proces, izmenjavi dobrih praks ter sodelovanju s strokovnjaki NIJZ. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje in ostale strokovne delavce.

V šolskem letu 2023/2024 je prijavljenih je 21 oddelkov:

ENOTA SENOŽEČE: 3 oddelki

ENOTA LOKEV: 2 oddelka
ENOTA MATERIJA: 2 oddelka
ENOTA LEHTE: 9 oddelkov

ENOTA DIVAČA: 4 oddelki

ENOTA SEŽANA: 1 oddelek

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah | Založba Univerze na Primorskem (upr.si)

DOSTOPNOST