MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA

Fit International in Fit4Kid Network

Fit International in Fit4Kid Network je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol. Cilji se pokrivajo s cilji področja gibanja v Kurikulumu za vrtce in zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost. FIT PEDAGOGIKA; razvija in spodbuja ustrezne strategije poučevanja in učenja v gibanju. Učenje v gibanju ni premikanje ali športanje v igralnicah. Učenje v gibanju ima jasna nevroznanstvena in fiziološka izhodišča, je strokovna učna strategija, ki povezuje 10

znanstvenih področij. Imenuje se Fit pedagogika. Fit pedagogika se je v času epidemije
Covid-19 pokazala za najučinkovitejšo strategijo poučevanja in učenja. FIT PEDAGOGIKA =
SPOSOBNI , UČINKOVITI MOŽGANI, Barbara Konda
CILJI:

  1. Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in seznanjanje z zdravim načinom
    življenja.
  2. Povečanje uporabe FIT pedagogike znotraj rednega VIZ procesa in kakovostna izvedba Fit
    vsebin in aktivnosti.
    VSEBINE v tem šolskem letu:

1. GIBALNI IZZIVI NA PROSTEM
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Kurikulum za vrtce (Bahovec, 1999) s tem, ko opredeljuje področje gibanja, poudarja, da je le-to pomembno za otrokov celostni razvoj Današnji način življenja, pogosto sedenje pred televizijskim in računalniškim ekranom, otroke sili v pretežno sedeča bitja. Zato je pomembno da vrtec nudi izzive in možnosti za razvijanje gibalnih in motoričnih sposobnosti. V Vrtcu Sežana posvečamo posebno pozornost gibanju in učenju v gibanju. Na podlagi evalvacije Fit vsebin bomo v tem šolskem letu postavili gibanje in bivanje na prostem. Naravno okolje se razlikuje od vrtčevskega okolja. Ima prednosti, ki ustrezajo otrokovim potrebah po stimulativnem in raznolikem okolju za igro in gibanje. Naš vrtec je umeščen v naravno okolje, imamo čudovite možnosti dostopa do različnih naravnih okolij, gozd, travnik, polje, kamor nas vabita svež zrak in obilo možnosti za gibalne izzive. Obeležili bomo FIT DAN aprila 2024. in organizirali medsebojne hospitacije in predstavitvene FIT ure.

2.GIBALNE DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI:
• FIT hidracija, v obliki dnevne rutine, vsakodnevno
• FIT jutranje športanje (jutranja vadba/razgibavanje )vsakodnevno.
• FIT ura športa/ vadbena ura, tedensko, FIT PEDAGOGIKA v okviru pedagoškega procesa, mesečno.

3.Projekt učimo za življenje (PUŽ):

  1. FIT dan brez multimedije, 20.1.
  2. Svetovni dan zdravja, 7.4.

V posamezni oddelkih pa se izvaja projekt

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT 

Vrtec Sežana je izbran za modelni vrtec v projektu FIT4KID.
Namen in cilji projekta: Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji. Dejavnosti mreže so usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse FIT Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.

Model Fit4Kid je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se spodbujajo povečano vadbo in telesno dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT International.

DOSTOPNOST