SVET ZAVODA

Šteje 11 članov, tri predstavnike ustanoviteljev, pet predstavnikov delavcev vrtca in tri predstavnike staršev. Svet zavoda sprejema program razvoja, letni delovni načrt, poročila o njegovi uresničitvi, finančni načrt, zaključni račun, odloča o pritožbah, imenuje in razrešuje ravnatelja in drugo, kar določa poslovnik.

Člani sveta zavoda so:

 • pet predstavnikov delavcev vrtca
 • trije predstavniki staršev
 • trije predstavniki ustanovitelja

 1. 24. korespondenčna seja sveta zavoda – 28.5.2024
 2. 23. seja sveta zavoda – 7.5.2024
 3. 22. korespondenčna seja sveta zavoda – 29.3.2024
 4. 21. seja sveta zavoda – 27.2.2024
 5. 20. seja sveta zavoda – 7.11.2023
 6. 19. seja sveta zavoda – 4.5.2023
 7. 18. korespondenčna seja sveta zavoda – 22.3.2023 
 8. 17. seja sveta zavoda – 27.2.2023 
 9. 16. seja sveta zavoda – 27.10.2022 
 10. 15. korespondenčna seja sveta zavoda – 12.9.2022 
 11. 14. seja sveta zavoda – 25.4.2022
 12. 13. korespondenčna seja sveta zavoda – 4.3.2022
 13. 12. seja sveta zavoda – 28.2.2022
 14. 11.seja sveta zavoda-18.11.2021
 15. Poslovnik o delu Sveta zavoda Vrtca Sežana
DOSTOPNOST