Pravljica je lahko odlično izhodišče za otrokov razvoj na več področjih. Skozi poučne zgodbe se otroci učijo strpnosti, sprejemanja drugačnosti, pomena prijateljstva in drugih vrednot.

Ob poslušanju pravljice o ptički taščici, ki si je zlomila krilce, so se otroci zelo raznežili. Pozorno so ji prisluhnili in se vanjo vživeli. Doumeli so, da je imela taščica okrog sebe prave prijatelje, ki so zanjo poskrbeli. Ob vprašanju, kako bi lahko mi pomagali pticam pozimi, so se otrokom porodile zanimive ideje. En izmed otrok je predlagal, da bi jim sešili majčke in da bi jih lahko nahranili s priboljški. Med otroki se je razpletel pogovor in prišli so do zaključka, da ptice lahko nahranimo, če najprej zanje izdelamo ptičjo krmilnico.

Ideje smo začeli uresničevati. Ptice so otroci opazovali skozi okno, izdelali smo ptičjo krmilnico in od doma so začeli prinašati semena, s katerimi jih vsakodnevno hranimo in skupaj pripomoremo k skrbi zanje. V slikanicah, enciklopedijah in na spletu smo poiskali ptice, ki so jih otroci videli v krmilnici. O njih smo se pogovarjali in znanje o pticah stalnicah in pticah selivkah nadgrajevali na več načinov. Uredili smo knjižni kotiček z literaturo o pticah, ptice razvrščali na stalnice in selivke, izdelali sestavljanke različnih ptic, barvali pobarvanke s ptički, ki smo jih spoznali in nato uporabili za likovni izdelek. Naučili smo se nekaj pesmic o le teh ter poznavanje ptic utrjevali še z gibalno igro glasbeni obroči.

Najpomembnejše pa je, da so otroci ob tovrstnem učenju aktivno sodelovali, uživali in s ponosom pravljico ob slikah pripovedovali tudi ostalim otrokom iz vrtca.

Besedilo: Tjaša Palčič Kukanja

Fotografija: Tjaša Palčič Kukanja

DOSTOPNOST