Vsi iz skupine »Pingvinčki« smo se v januarju posvečali stari zgodbici »Veliki in mali zajec«.  Predvsem smo dali poudarek na jezikovnem  in umetniškem področju. Vsebina je enostavna, vendar zato zelo primerna, da se z njo tako ali drugače poigramo. Najbolj zabaven in zanimiv del se mi je zdela dramatizacija pravljice.

Dramska vzgoja je v Kurikulumu za vrtce umeščena v področje umetnosti in opredeljena kot dejavnost, ki pozitivno vpliva na otrokov emocionalni, socialni, kognitivni in motorični razvoj. V dramski dejavnosti je v ospredju verbalno izražanje otroka, kar ugodno vpliva na širjenje njegovega besedišča, otrok se uri v eksperimentiranju in posnemanju z glasovi, razvija svojo domišljijo, ustvarjalnost, iznajdljivost ter mišljenje. Otroci si z vključevanjem v dramske dejavnosti oblikujejo različne socialne veščine, ki temeljijo na medsebojnem dogovarjanju in skupinskem ustvarjanju. V dramskih igrah ima tudi glasba posebno mesto, saj otroke motivira k gibanju in k telesni izraznosti.  

Dramatizacija zgodbice »Veliki in mali zajec« se je razvila čisto spontano, ko smo želeli vsebino  odigrati. Na začetku smo skupaj razmišljali kaj za predstavo potrebujemo in ob tem že iskali, zbirali in na hitro priredili rekvizite. Tako smo si izposodili majhen ležalnik v skupini pri najmlajših Muckah, majhen korenček naredili iz majhnega tulca, ki smo ga zavili v oranžen papir, vrata hišice so bila odprta vrata omare, zeljni glavi izdelali iz žog ovitih v krep papir, njiva je bila blazina pokrita z rjavim krep papirjem, kuhinjske rekvizite našli v kotičku »dom« itd. Skratka pri pripravi smo bili hitri, iznajdljivi in prav to je bilo pri tem najbolj zabavno. Predstavo smo večkrat odigrali. Pred vsako izvedbo so otroci sami pripravili prostor (tudi za gledalce in godce), rekvizite ter razmišljali o tem ali je zares vse na mestu. Vloge so si lahko ob večkratnih ponovitvah izmenjevali, izbirali in tako pridobili različne izkušnje in ugotovili kaj jim je najlepše in kaj jim najbolj ustreza. Nekateri so bili pogosto lovci, drugi so radi igrali na instrumente, nekateri so bili radi zajčki itd. Da pa je bila dramatizacija še bolj osmišljena, smo predstavo odigrali tudi drugim skupinam.

Ob igranju in razvijanju dramatizacije sem tudi sama uživala ter bila  presenečena in navdušena nad igralskimi sposobnostmi naših otrok.

Besedilo: Karmen Gec Hočevar

Fotografija: Karmen Gec Hočevar

DOSTOPNOST