Igra in gibanje sta otrokovi osnovni potrebi. V predšolskem obdobju večina igre vsebuje gibanje. Otrok z gibanjem odkriva in zaznava svoje telo in preizkuša zmožnosti svojega telesa. Ko svoje spretnosti razvija je ponosen nase, postaja samozavesten in doživlja veselje. V gibanju se otrok dobro počuti. Z gibanjem lahko otrok spoznava in dojema svet okrog sebe.

Rajović poudarja pomen gibanja in gibalnih dejavnosti kot ključni faktor za razvoj in nastajanje sinaps – možganskih povezav v možganih. Do 5. leta starosti se v otroških možgani razvije okrog 50 % sinaps, do 7. leta pa kar 75 %. Podatek je pomemben predvsem zato, ker je od števila sinaps odvisen intelektualni razvoj posameznika. Torej, večje število sinaps pomeni višjo inteligenco (Rajović, 2021).

V vrtcu se trudimo, otrokom ponuditi čim bolj zanimive gibalne dejavnosti, saj opažamo, da je v skupinah vedno več otrok, ki ne želijo sodelovali, na igrišču se raje usedejo, ne zaupajo v svoje gibalne sposobnosti, imajo slabo grobo motoriko, so nespretni, imajo težave pri hoji, ne znajo sestopati s stopnic … 

Kako smo se gibalno zabavali v skupini Kameleončki, si poglejte v spodnji galeriji fotografij.

Vir: Rajović., R. (2021). IQ otroka – skrb staršev. Mladinska kniga, Ljubljana.

Besedilo: Sabina Vlašić

DOSTOPNOST