V skupini Metuljčki so otroci spoznavali bibarijo “Miška kaško kuhala”. Tako zelo so jo vzljubili, da so pogosto pristopili k vzgojiteljici in ji pomolili dlan, da bi z njimi izvedla bibarijo. Navdušenje nad to dejavnostjo je pripeljalo do ustvarjalne dejavnosti, kjer so vsi otroci s prstnimi barvami izdelali svoje miške, ki so krasile steno pred igralnico.

Skupaj z otroki smo izdelali tudi hišico s tunelom, ki so jo nato sami okrasili. V njej so se otroci zelo radi igrali skupaj ter se skrivali, kar je spodbujalo njihovo domišljijo in krepilo socialne veščine. Hišica je postala priljubljen prostor za igro, kjer so otroci ustvarjali lastne zgodbe in krepili medsebojno sodelovanje.

Miška kaško kuhala (S kazalcem krožimo po otrokovi dlani.)
temu dala (pokažemo na palec),
temu dala (pokažemo na kazalec),
temu dala (pokažemo na sredinec),
temu dala (pokažemo na prstanec),
temu pa nič dala (pokažemo na mezinček).
malo pomešala (S kazalcem zaokrožimo po otrokovi dlani.)
in v luknjico zbežala 
(S kazalcem in sredincem hitimo po otrokovem trebuščku do brade, kjer se miška skrije.)

Besedilo: Monika Samec

Fotografije: Monika Samec in Lana Grk

DOSTOPNOST