Letošnja prednostna naloga je bila spodbujanje bralne pismenosti. Strokovni delavki sva se odločili, da v projekt, ki sva ga poimenovali »Račkin knjižni nahrbtnik« vključiva tudi starše. Z potekom in namenom projekta sva jih seznanili že na prvem roditeljskem sestanku.

Knjižni nahrbtnik je ena od dejavnosti za spodbujanje bralne kulture. Že najmlajši s tem pridobijo na področju zgodnjega opismenjevanja in tudi razvoja govora. Spodbuja k vzgoji najmlajših o pomenu knjige in vlogi knjige v našem življenju. Knjige namreč nudijo pobeg v svet domišljije, spodbujajo in razvijajo otrokov besedni zaklad, ga učijo kritičnega razmišljanja, širijo njegovo znanje in splošno razgledanost, pomenijo zatočišče, prispevajo k nadaljnjemu uspehu otroka in ga učijo komunicirati.

Vsak vikend je tako nahrbtnik s tremi kvalitetnimi slikanicami odšel k enemu otroku domov. Poleg je bila tudi naša račka, maskota skupine. Ob fotografijah, ki so nama jih starši posredovali smo se potem pogovarjali kaj vse so doma počeli, katera slikanica jim je bila najljubša. Nekateri starši pa so se potrudili in nama napisali tudi izčrpno poročilo o njihovem vikendu z nahrbtnikom. Vse zapise in fotografije sva kasneje združili v mapo, ki si jo lahko ogledajo pred vrati igralnice.

Ob tej priložnosti, bi se še enkrat zahvalili vsem staršem, ki so nama kakorkoli posredovali povratno informacijo po vikendu z knjižnim nahrbtnikom.

Če želite, da bo vaš otrok inteligenten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še pametnejši, mu berite še več pravljic. (Albert Einstein)

Besedilo: Katarina Černigoj

Fotografije: Starši skupine

DOSTOPNOST