Zavod Republike Slovenije za šolstvo že nekaj let razpisuje projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu. Namen projekta je, da ob koncu meseca maja v vrtcu pripravimo umetnostni dogodek. Letos sta se vabilu odzvali skupini otrok iz Vrtca Sežana. Skupina Želvice, kjer se izvaja prilagojen program za predšolske otroke pod mentorstvom Nike in Bojane ter skupina Zajčki, ki jo vodita Mateja in Maruša.

Ves teden so se otroci iz obeh skupini prosto družili in sodelovali pri vodenih dejavnostih. V ponedeljek smo se pogovarjali o prijateljih, povedali ali pokazali so, kod je njihov prijatelj, kaj se z njim najraje igra. Ker vsi otroci radi prepevajo in je glasba zelo velik motivator smo najprej poslušali pesem »Jaz gradim prijateljstvo«, ki smo jo izbrale za temo tedna. Ritmična gibanja so pesem obogatila, otroke pa sprostila in nasmejala. Otroci so ob pesmi ploskali, posnemali določene gibe, ki smo jih pokazale in skušali rajati v krogu. Dogajanje jim je bilo všeč in vsi otroci so pri dejavnosti lepo sodelovali. Naslednji dan smo naše druženje posvetili prepevanju pesmice o prijateljstvu. Otroci so ob spodbudi posnemali gibanje, ki je ponazarjalo besedilo pesmi in peli kolikor so le lahko. Ploskanje, smeh in veselje so spremljali naše ponovitve pesmi.

Ob koncu tedna smo zaključek našega druženja in prepevanja zaokrožili z likovnim ustvarjanjem. Oblikovali smo sonce prijateljstva. Otroci so velik krog pobarvali z rumeno barvo, izbrali so si lahko čopič, gobico ali pa barvo mazali kar z rokami. Vsak otrok je ob pomoči odtisnil svojo dlan na papir. Vse odtise njihovih dlani smo sestavili v veliko sonce, ki krasi vhod v igralnico. Sonce je toplo, rumeno, veliko, …radi imamo sonce so povedali otroci. Bodimo sonce drug za drugega, kakor smo bili mi iz skupin Želvice in Zajčki sonce drug drugemu, tekom celotnega Tedna umetnosti.

Besedilo: Nika Mikulčič

Fotografije: Nika Mikulčič in Maruša Seražin


DOSTOPNOST