V skupini Murenčki smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt »Varno v vrtec in šolo«. Namen projekta je bil otroke vzpodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o varnosti na poti v vrtec in šolo. Projekt se je izvajal skozi celo šolsko leto 2023/24 in je bil razdeljen na tri sklope.

V prvem sklopu smo se v mesecu septembru seznanjali z varnimi potmi v šolo, jih narisali na plakate ter jih skupaj s policisti tudi obhodili. Policisti Policijske postaje Kozina in Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper so nas poučili, kako se moramo samozaščitno obnašati v prometu, kje so največje nevarnosti in pasti ter kako pravilno prečkamo cesto prek zebre, kaj pomenijo barve luči na semaforju ter posamezni prometni znaki in kako se opremiti, da bomo v prometu bolj opazni. Da bi vedeli in razumeli, o čem bodo policisti govorili, smo se predhodno poučili o najpogostejših in nam najpomembnejših prometnih znakih (stop, prehod za pešce, šola, semafor, …) ter njihovi sporočilnosti. Policisti so nam na predstavitvi prikazali še njihovo opremo in način delovanja pri kontroli ter spremljanju prometa. Poudarili so ranljivost skupin: otroci, pešci, kolesarji ter nas opozorili, kaj so najpogostejši vzroki nesreč in poškodb teh skupin. Ob koncu smo si ogledali, potipali in tudi nadeli policijski zaščitni jopič, čelado, prijeli palico in lisice ter se usedli v policijsko vozilo ter prižgali modre luči in sireno. Otroci so bili nad vsem prikazanim navdušeni. Za piko na i je poskrbel policist, ki je prikazal, kako s sredstvom za prisilno ustavljanje ustavijo bežeče vozilo.

V drugem sklopu projekta smo obravnavali vidnost in varnost v prometu pozimi. Skozi številne pogovore, listanje po literaturi in ogledu avdio-video vsebin smo izpostavili pomen svetlih oblačil, odsevnih teles in trakov ter luči v prometu. Obenem smo omenili pasti poledenelih pločnikov, visečih ledenih sveč ipd. Pomerjali smo si tudi odsevne telovnike, obešali kresničke in praktično ugotavljali uporabo le-teh. Za zaključek smo izdelali še plakat, na katerem smo izpostavili odsevna telesa, ki jih uporabljamo za boljšo vidnost in večjo varnost v prometu.

Tretji sklop smo usmerili v problematiko pešcev, kolesarjev in voznikov skirojev. Preko pogovorov smo spoznavali obvezno kolesarsko opremo in opremo za vožnjo skirojev. Poudarili smo pomen izpravnosti vozil ter vse tehnične zahteve, ki kolo oz. skiro definirajo kot varnega. Izdelali smo tudi plakat, na katerega smo narisali obvezno zaščitno opremo kolesarjev in voznikov skirojev. Da pa smo vse skupaj oplemenitili in utrdili, smo organizirali kolesarski dan, na katerem smo z ustrezno opremljenimi kolesi in z vso zaščitno opremo večkrat prevozili sestavljen poligon, ki je vseboval tudi prometne znake in določene spretnostne ovire. Pri tem smo spoznali pojme varnostna razdalja, strpnost v prometu, predvidevanje in upoštevanje pravil. 

Projekt Varno v vrtec in šolo je z vidika uporabnosti in poučnosti izjemno koristen, saj so otroci kot izpostavljena skupina v prometu dnevno ogroženi. Seznanitev otrok z varnimi potmi v okolici vrtca in šole je le ena od nujnih dejavnosti, ki povečujejo varnost ter zmanjšujejo tveganja otrok pešcev in otrok kolesarjev. Prometa je v okolici našega vrtca in šole v Hrpeljah čedalje več, zato je otroke nujno potrebno seznanjati z zaščitnimi sredstvi, izpravnimi kolesi, skiroji, pomenom cestno – prometne signalizacije in sodelovanja s policisti kot prvenstveno preventivnimi, ne pa represivnimi organi.

Besedilo: Tamara Mavrič

Fotografije: Karmen Petrovič in Tamara Mavrič

DOSTOPNOST