Prednostna naloga našega vrtca je Bralna pismenost. V sklopu te naloge smo se v naši skupini začeli pogovarjati o knjigah. Kdo jih napiše in zakaj ter komu so knjige namenjene, kako z njimi ravnamo, kje jih dobimo? Spomnili smo se, da imamo v Komnu knjižnico. Večkrat smo jo sicer že obiskali, ko smo si šli izposodit kakšno knjigo ali pa poslušat pravljico, da pa bi si jo podrobno ogledali, ali raziskali, pa je še nismo. Odpravili smo se do nje. Tam nas je knjižničarka Marija lepo sprejela in nas povabila, da si knjižnico ogledamo.

Ogledali smo si, kje in kako so knjige zložene, kakšne knjige so na policah in katere v vagončkih. Ugotovili smo, da obstajajo knjige s pesmicami, ugankami, enciklopedije, slikanice, pa tudi knjige za malo večje otroke in odrasle. S pomočjo pravljice, Lev v knjižnici, nam je knjižničarka predstavila, kakšna so tu pravila ter kako si lahko knjige izposodimo in kaj naredimo, ko jih prinesemo nazaj.

Dobili smo idejo, da bi lahko v naši igralnici pripravili knjižnico.

Kaj pa potrebujemo?

– Knjige.

– Take vagončke-vlak.

– Kartice, da si bomo lahko knjige izposodili.

In res pripravili smo kotiček, ki smo ga poimenovali Sončkova knjižnica.

Izdelali smo vagončke in dodali knjige. Vsak otrok si je naredil kartico in si po željah izposodil knjigo ter jo odnesel domov.

Otroci so knjige doma z domačimi prebrali in jih nato skupaj s kartico prinesli nazaj v vrtec. Če so želeli, so prijateljem v sončkovem krogu povedali, o čem knjiga govori ali pa povedali pravljico na travniku ali pri počitku. Pravljice smo pripovedovali tudi ob kamišibaj gledališču ter si izmišljevali zgodbe ob kartah pripovedovalkah, ob slikah in ob različnih sličicah.

Vsak otrok si je s sličicami sestavil svojo zgodbo. Zgodbo smo nato zapisali in jo narisali. Nekateri otroci so pri pripovedovanju potrebovali najino spodbudo, vprašanja, pomoč, medtem ko so drugi zgodbo povedali čisto sami.

Besedilo: Mateja Bežek Kosmač

Fotografije: Mateja Bežek Kosmač

DOSTOPNOST