Otroke je potrebno na Eko stil življenja navajati že od malih nog. Tako smo se tudi strokovni delavci in otroci skupin Ovčk, Lisičk in Ježkov udeležili čistilne akcije. Očistili smo igrišče na katerem se dnevno gibamo in  igramo. Otroke smo ozaveščali o pomenu čistoče za naš planet  in naše zdravje.

V predšolskem obdobju se otroku oblikujejo temeljne kulturne, delovne in socialne navade in ravni, zato to obdobje ponuja ogromno možnosti, da v tem času otroke privzgojimo načela dobre okoljske vzgoje in odgovornega ravnanja z odpadki.

V igralnicah smo skupaj z otroki izdelali ločene koše za smeti, opremljene  s simboli, ki nakazujejo kakšni odpadki sodijo v določen koš.

Besedilo: Alenka Potočnik
Fotografije: arhiv enote Lehte


DOSTOPNOST