Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja.

V preteklih dneh smo se v skupini Mravljice še bolj poglobljeno pogovarjali o ekologiji. Preko različnih dejavnosti smo se naučili, da je potrebno odpadke ločevati in jih pravilno odlagati v zabojnike. Da bomo lahko pravilno ločevali, smo si izdelali prave zabojnike za smeti. Igrali smo se različne gibalno – didaktične igre, veliko smo se igrali z odpadnim materialom in z njim tudi ustvarjali. Obiskali smo ekološki otrok in zbirni center odpadkov na Kozini. Odpravili smo se tudi na čistilno akcijo in očistili okolico vrtca.

Da pa smo naše znanje še bolj poglobili so nas obiskali zaposleni iz Komunale Sežana. Ob fotografijah smo se pogovarjali o varovanju našega okolja, s kamionom smo razvrščali smeti v pravilne zabojnike, na koncu pa smo si ogledali smetarski kamion in praznjenje smetnjakov.

Še naprej se bomo trudili, da bo naše okolje ostalo čisto in prijetno za bivanje.

Besedilo: Jerca Dakskobler

Fotografije: Jerca Dakskobler

DOSTOPNOST