FIT dan smo izvedli v tednu od 8.4. do 12.4.24. Načrtovali smo ga v povezavi s prednostno nalogo vrtca, ki je letos bralna pismenost in pa osrednjo temo Fit-a, gibalni izzivi na prostem.

Sodelovali so vsi oddelki in vzgojiteljice smo otrokom pripravile starosti primerne vsebine. Z uporabo fit aktivnih metod, fit didaktičnih gibalnih iger in rajalnih iger, smo otroke motivirale za učenje v gibanju. Saj je ravno igra najučinkovitejša metoda učenja, ker otroke vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih in drugih zmožnosti. Otrokom pa zagotavlja veselje, radost, ustvarjalnost, občutek zabave in lastne vključenosti.

Mlajši otroci so dejavnosti izvedli na vrtčevskem igrišču, za starejše otroke pa smo pripravile različne postaje v gozdu in na prostem v okolici vrtca.

Preživeli smo zanimiv in lep dan. Preko gibanja na prostem pa smo poskrbeli tudi za naše zdravje in tako obeležili svetovni dan zdravja, 7.4.2024.

Besedilo: Martina Hrvatin

Fotografije: Arhiv enote

DOSTOPNOST