.

Lutka je tisti magični predmet, ki mu otroci mnogo lažje zaupajo, ob katerem se bolj sproščeno pogovarjajo: pomaga jim, da lažje osvajajo prostor, saj se na nek način njihova osebnost skrije za lutko; zleze vanjo, se z njo poistoveti (Varl, 1998).

Tako je nas v mesecu marcu obiskala lutka Biba, ki nam je prinesla veliko različnih dejavnosti, s katerimi smo spodbujali celostni razvoj otrok. Lutka je didaktično sredstvo, ki otroka spodbudi k lastni aktivnosti. Prispeva k boljšemu razumevanju, k lažji socializaciji otroka v okolje, izražanju čustev in oblikuje pozitivno samopodobo. Skozi lutko vzpostavimo kontakt z otrokom in si tako pridobimo njegovo zaupanje.

Lutka Biba nas je naučila veliko novih bibarij, spomladanskih pesmic, seznanila nas je s pravljico Zelo lačna gosenica (E. Carle), skupaj smo izdelali senzorno gosenico iz odpadnega materiala, pripravila nam je različne gibalne izzive tako v igralnici kot tudi na prostem. Otroci so se z lutko Bibo zelo povezali, jim je blizu in jo imajo zelo radi.

Besedilo: Vanesa Čehovin

Fotografije: Vanesa Čehovin in Tadeja Požar

DOSTOPNOST