Otrok spoznava sebe s pomočjo igre in čustev, ki jih doživlja ob njej. V vrtcu je pomembno, da je igra na prvem mesto in skozi igro lahko približamo tudi okolje v katerem živimo. Naš vrtec obdaja narava, zato se v predšolskem obdobju trudimo, da otrokom privzgojimo pozitiven odnos do narave, saj s tem jo bo kasneje v življenju ohranjal in skrbel za njo. 

Svež zrak, gozd, travniki imajo na otroke zelo pozitiven odnos. V skupini Miške smo veliko dejavnosti preselili v naravno okolje. Opazovali smo drevesa, barve ter prisluhnili različnim zvokom. Otroci so nabirali naravni material s katerim so se igrali, ustvarjali slike… Prisluhnili smo tudi pravljicam na travniku in iskali skrite zaklade. Izbrali smo si eno drevo in ga opazovali skozi letne čase. Skupaj smo spoznavali kako se naše drevo spreminja. Drevo je jeseni najprej obarvalo liste in jih nato odvrglo. Pozimi smo zaman čakali, da ga bo sneg prekril v snežno odejo. Sedaj pa z zanimanjem opazujemo kako dan za dnem bolj zeleni.

Otrokom take dejavnosti in igra prinašajo številne koristi za njihov telesni in duševni razvoj. Vloga vzgojitelja je pri teh dejavnostih pomembna, saj mora tudi vzgojitelj spoštovati naravo in se zavedati, da svojim vzgledom tudi sam spodbuja otroke k pozitivnemu doživljanju narave.

Besedilo: Danijela Pipan

Fotografija: Danijela Pipan

DOSTOPNOST