Večji poudarek na projektu Živim zdravo smo imeli od meseca aprila do meseca maja. Skozi celo leto smo se skupaj z otroki pogovarjale o zdravem načinu življenja. Med letom smo imeli večinoma večji poudarek na gibanju ter higieni, skozi rutino.

Skupaj smo se redno gibali, hodili na daljše sprehode, obiskovali gozd, imeli gibalne igre in dejavnosti, prosto igro na igrišču, ples ob glasbi, sproščene oblike gibanja ipd. Izvajali smo tudi raztezne vaje, da smo se ogreli pred gibalnimi dejavnostmi. Skozi leto smo se učili pravilne izvedbe razteznih vaj s seveda nekoliko pomoči. Otroci so v krožnih vajah uživali in si med seboj tudi pomagali.

Prav tako smo spoznali kaj je higiena lastnega telesa-kako si pravilno umivati roke, zobe, kako in kdaj se tuširamo, ter zakaj je higiena tako pomembna. Na obisk smo povabili tudi vodjo Centra za krepitev zdravja Jano Lavtižar, ki nam je pokazala pravilno higieno rok, zakaj si je potrebno temeljito umiti roke in ostale higienske navade.

Skozi celo leto pa smo se pogovarjali tudi o zdravi hrani-kaj je zdravo in kaj ni, zakaj določene stvari niso preveč zdrave in čemu lahko škodijo. Povedali smo tudi zakaj je zdrava prehrana pomembna in predvsem zdrava za nas. Naučili smo se rezati sadje in si pripraviti sadno kupo. Pripravili smo tudi nekaj zdravih jedi in jih okušali. Skupaj smo za zaključek naredili drevesni diagram, in spoznali prehransko piramido ter zakaj je pomembna.

Na koncu smo povabili tudi starše k sodelovanju in sicer tako, da so nam od doma prinesli zdrave recepte najljubših jedi, ki so jih pripravili skupaj z otroci. Tekom projekta smo se naučili veliko novega o zdravem načinu življenja, znanje pa smo prenesli tudi v vsakdanjo prakso.

Besedilo: Tjaša Zoretič

Fotografije: Tjaša Zoretič

DOSTOPNOST