V letošnjem šolskem letu so bili otroci skupine Ježki vključeni v projekt Živim zdravo.

Spoznali so pomen zdravega načina življenja, se naučili pripravljati zdrave obroke – zajtrk, kosilo, večerja in malice ter poskrbeli za gibanje .

Zgodnje otroštvo je obdobje, ko otrok spoznava različne okuse in živila in se o njih uči. Prav je, da smo otrokom ponudili čim širši nabor različnih živil, tudi takšnih, ki jih sami morda ne uživajo pogosto, a so del zdrave in uravnotežene prehrane. Na prvem mestu je bil zdrav odnos do hrane, ki je otroku pomenil prijetno in družabno izkušnjo, ponujeno v mirnem in spodbudnem okolju. K zdravemu odnosu do hrane so pozitivno prispevali skupni obroki, dovolj časa in prijeten kraj za uživanje obrokov in prijetne izkušnje s hrano. Tako smo ob pripravi različnih receptov za zdrav zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in večerjo otroke spodbujali k pestri izbiri hrane. Predvsem je bil velik pomen na zdravih ekološko pridelanih živilih.  V projekt smo vključili tudi starše, ki so skupaj z otroki pripravili recepte za zdravo večerjo. Vendar za zdrav način življenja ni dovolj samo zdrava hrana , velik pomen ima  gibalna aktivnost otrok.

Gibanje vpliva na otrokove duševne in čustvene sposobnosti, in njegov socialni razvoj. Gibalna aktivnost prispeva k ohranjanju njegovega zdravja . Lahko pripomore k ustvarjalnosti, estetskemu in umetniškemu izražanju, domišljiji. Otroci razvijamo koordinacijo, hitrost, moč, gibljivost, preciznost, ravnotežje.

Otrok se zdravih navad uči že v zgodnjem otroštvu, največji vpliv pri njihovem ponotranjenju pa imajo prav starši. Starši boste svoje otroke največ naučili, če se boste tudi sami uravnoteženo prehranjevali, redno gibali, skrbeli za osebno in čustveno higieno!

Ne pozabite niti na smeh.
Saj poznate pregovor – smeh je pol zdravja.

Besedilo: Alenka Potočnik
Fotografije: Alenka Potočnik


DOSTOPNOST