Področje trajnostne mobilnosti je sestavni del razvijajoče se družbe in strokovni delavci si prizadevamo, da bi otroke, sploh v današnjih časih čimbolj seznanili o pomembnosti. Trajnostna mobilnost upošteva vidike zdravega življenskega sloga, druženja, medsebojne komunikacije, strpnosti, okolja in sprejemanja drugačnosti. In velik del ozaveščanja smo tudi strokovni delavci v vrtcu. Z vzgojiteljico sva si že na začetku leta začrtali čim večjo vključenost otrok iz skupine “Zajčki” v ta projekt. Otroke kot pešce aktivno vključujemo v promet, učimo se, kako se varno prečka cesto, jeseni je po domovih otrok potoval aktivni zajčkov nahrbtnik, kjer so bile različne igre in naloge v naravi, otroci so od doma na našo pobudo prinašali jesenske plodove, veliko smo hodili v bližnji gozd itd. In ker se nam športna aktivnost otrok zdi ključnega pomena, sva si kot zaključek projekta “Trajnostna mobilnost” zadali ciljno dejavnost – športni dan s poganjalci in skiroji. Starši so bili z idejo seznanjeni že na prvem roditeljskem sestanku in skupaj smo se strinjali, da športni dan izvedemo v spomladanskih mesecih. Od doma je tako vsak otrok pripeljal svoje vozilo in varnostno čelado. Ker je vreme uslišalo naše želje, smo na igrišču vrtca pripravili poligon z različnimi ovirami. Z otroki smo se pogovorili o lastni varnosti in varnosti vseh ostalih. Nato smo jim nadele čelade in se skupaj odpravili na kolesarski poligon. Najprej so si med seboj z navdušenjem razkazovali svoja prevozna sredstva, nekaj otrok si je med seboj tudi izmenjalo poganjalce. Vsi so bili zelo aktivni in vztrajni pri vožnji. Vozili so se z veliko strpnosti, v koloni, pazili so na varnost drug drugega. Naš športni dan je bil več kot uspešen. Ob prihodu staršev je nekaj otrok takoj poročalo, kako smo se imeli lepo na športnem dnevu in še preden so se preobuli za domov, so hoteli najprej poiskati svoje vozilo, da ga slučajno ne bi pozabili v vrtcu.

Besedilo: Maruša Seražin

Fotografije: Maruša Seražin


DOSTOPNOST