O zdravem načinu življenja; zdravi prehrani, higieni, gibanju in kako skrbimo za svoje zdravje sta nam veliko povedali medicinski sestri iz  Zdravstvenega doma Sežana, ki sta nas v marcu obiskali v vrtcu.
»Kaj pa če vseeno zbolimo?«
»Obiščemo zdravnika!«
Naša igralnica se je spremenila v ambulanto, bolnico, lekarno, čakalnico,… Kar naenkrat je bilo v našem vrtcu veliko zdravnikov in pacientov z različnimi boleznimi in poškodbami. Otroci so se vživljali v vlogo zdravnika, medicinske sestre, bolnika in farmacevta.

Nad simbolno igro zdravnik so bili otroci zelo navdušeni, saj so se preko igre in ob različnih pripomočkih, ki smo jih imeli v naši ordinaciji in bolnici zelo vživeli v vlogo zdravnika ali pacienta.
Utrinke naše igre si poglejte v galeriji.

Besedilo: Maja Anderlič Može

Fotografije:  Maja Anderlič Može

DOSTOPNOST