Enota SENOŽEČE

Senožeče 103 a, 6224 Senožeče

SENOŽEČE
+386 (0) 51 247 504
+386 (0) 41 302 133
enota.senozece@guest.arnes.si
6:30 do 16:00

V enoti Senožeče delujejo tri skupine otrok, ena skupina prvega in dve skupini drugega starostnega obdobja.
20
Vas Senožeče nudi z bogato stavbno kulturno dediščino in čudovito naravo v neposredni bližini vrtca veliko možnosti za igro, raziskovanje in učenje. Veliko možnosti za izvajanje dejavnosti na prostem, tako načrtovanih kot tistih spontanih, omogoča tudi dobro opremljeno igrišče vrtca z veliko teraso.
Vrtec je umeščen v novejši del vasi, kjer v sosednji stavbi deluje podružnična Osnovna šola Senožeče. Dobro sodelovanje na mnogih ravneh omogoča otrokom blag prehod iz vrtca v šolo.
Ob zavedanju, da je gibanje osnovna otrokova potreba, vsakodnevno koristijo odlične pogoje za športne dejavnosti, ki jih nudita dvorana Rudolfa Cvetka ter manjša šolska telovadnica. V Senožečah se otroci veselijo tudi prave zime, ki vsaj enkrat v letu natrosi snega. Takrat dneve načrtujejo in izpeljejo na prostem z igro na snegu, pohodi po zasneženem gozdu in sankanjem.

DOSTOPNOST