Enota KOMEN

Komen 61 b, 6223 Komen

KOMEN
Igralnica 3 +386 (0) 31 769 602 
Igralnica 5+386 (0) 5 73 18 296
enota.komen@guest.arnes.si
6:30 do 16:30

Vrtec Komen stoji v neposredni bližini osnovne šole, nekoliko odmaknjen od naselja Komen, v naravnem okolju, kjer imajo otroci možnost nenehnega stika tako z naravo kot tudi z okoljem in možnost spoznavanja le-tega. Septembra 2013 je vrtec doživel temeljito prenovo in dozidavo prvotne stavbe, v kateri je vrtec deloval vse od leta 1977, ko je bil zgrajen s samoprispevkom občanov vasi Komen, Divči, Sveto in Preserje. Od tedaj je v vrtcu pet oddelkov – dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja. V neposredni bližini vrtca so leta 2018 od Občine Komen pridobili travnik, na katerem so v sodelovanju s starši uredili in izdelali naravne kotičke za igro na prostem. Ker se zaposleni v vrtcu zavedajo svoje naloge in pomembnosti vključevanja v okolje, program bogatijo tako, da vabijo zunanje sodelavce, da predstavijo kraj, življenje, poklice … se povezujejo in sodelujejo prav z vsemi društvi in ustanovami, ki delujejo v njihovi bližini. Želja strokovnih delavk je, da bivanje v vrtcu izpolni pričakovanja otrok in staršev ter se vtisne v spomin kot prijetna izkušnja, polna bogatih spominov in začetkov vseživljenjskega učenja.

DOSTOPNOST