Odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj je zagotovo izjemno vodilo, ki ga lahko vsak odrasel predstavi mlajšim in hkrati tudi udejanja. Odrasel je pomemben vzgled za otroka – najprej so to starši v primarni družini, nato pa se jim pridruži tudi vzgojitelj v vrtcu, sledijo mu učitelji in še pomembni drugi. Sodelovanje otrok, staršev in vrtca smo tako želeli spodbuditi tudi v naši enoti in ga nadgraditi s poudarkom na odgovornem ravnanju z rabljeno in odsluženo otroško obutvijo. Z letakom smo starše in otroke povabili k sodelovanju pri zbiranju rabljenih otroških škornjev, copatov, čevljev itd. Skupaj smo zbrali tudi sadike navadnega netreska, katere zelo dobro uspevajo prav v posebnih kraških pogojih. Otroci so nas spraševali, kdaj bomo sadili rastline ter z navdušenjem pristopili. Ob praznovanju svetovnega dne Zemlje so vsi otroci vrtca z zanimanjem posadili rastline v odpadne čevlje ter jih postavili pred igralnice. Sledilo je zalivanje in skrb za rastline kot tudi igra oziroma pravilno rokovanje z rastlinami. Skupaj smo odnesli čevlje na vrtčevsko igrišče, kjer so dobili prav posebno mesto. Otroci so spoznali, da lahko postane čevelj tudi »dom« – prostor za rast nove rastline.

Spoštovani starši in otroci – hvala vam, ker zmoremo skupaj ohranjati naš planet boljši in lepši!

Besedilo: Daša Tavčar

Fotografije: arhiv enote Lehte


DOSTOPNOST