Nacionalni Inštitut za Javno zdravje – v okviru programa Zdravje v vrtcu tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi, ki v okolju vrtca promovirajo in krepijo zdravje otrok in zaposlenih ter prispevajo k dobremu počutju vseh. V kurikulumu je zdravje predšolskih otrok zajeto v področje dejavnosti narava in gibanje. Vrtec omogoča primerne delovne pogoje, ki ohranjajo zdravje zaposlenih. Program zdravje v vrtcu predstavlja nadgradnjo osnovnega programa vrtcev, predvsem na področju ohranjanja in krepitve dobrega počutja in s tem povezanega zdravja. Vrtec spodbuja aktivnosti, ki krepijo otrokovo dobro počutje,  podpirajo sodelovanje in dobre odnose med zaposlenimi in dobro počutje. Strokovno osebje spodbuja čustveno opismenjevanje vseh otrok, pozitivno samopodobo, dobro počutje otrok ter njihovo vključenost v skupino.

Koordinatorka: Vlasta Perhavec

V šolskem letu 2020/2021 se nadaljuje rdeča nit projekt z naslovom Počutim se dobro.

Vključeni oddelki: 

Enota Divača: oddelek vzg. Vlaste, Barbare in Nuše.

Nuša Živec:

– https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/nase-prvo-vrtnarjenje/

– https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/gibanje-na-zraku/

– https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/svetovni-dan-zemlje-pri-levckih/

– https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/jagodni-piknik/

Barbara Majcen

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/zabavni-virusi/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/veliki-naravoslovci/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/do-gorenjskega-kala/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2021/zabice-pri-mravljicah/

V šolskem letu 2019/2020 je rdeča nit projekta POČUTIM SE DOBRO. 

Potrdilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede sodelovanja Vrtca Sežana v projektu Zdravje v vrtcu.

Vključeni oddelki:
Enota Sežana: oddelki vzg. Nives, Leonide in Tjaše

Oddelek vzg. Tjaše

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/pri-zajckih-se-dobro-pocutimo/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Oddelek vzg. Leonide

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Oddelek vzg. Nives

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/z-gibanjem-do-zdravja-pri-cebelicah/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/zdrava-prehrana/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/moje-telo-in-higiena/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Enota Divača: 

Oddelek vzg. Anike

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/skrbimo-za-svoje-zdravje/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/obisk-medicinskih-sester/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/nasa-custva/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Oddelek vzg. Barbare

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/to-je-moj-dan/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/palicnjaki-zanimive-zuzelke/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/boomwhackers-ali-glasbene-cevi/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/damijan-in-zdravljica/zdravljica

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/kako-disi-zelenjava/zelenjava

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2020/ciste-roke-za-zdrave-otroke/za-zdrave-otroke

Enota Lokev: oddelek vzg. Branke

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2020/kako-se-pocutis-dobro/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2020/zdravstveno-vzgojne-delavnice/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Enota Materija: oddelek vzg. Marjete

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/materija/2020/v-vrtcu-se-pocutim-dobro/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Enota Tomaj: oddelek vzg. Ines
https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/tomaj/2020/v-vrtcu-se-pocutim-dobro-2/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Enota Štanjel: oddelek vzg. Mateje 

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2020/gibamo-z-zogico-nogico/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2020/v-vrtcu-se-pocutim-dobro-3/

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Udeležili smo se jesenskega izobraževanja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vabilo_jesensko_izobrazevanje_zvv_za_na_splet_1.pdf

V šolskem letu 2018/2019 je bila rdeča nit projekta MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.
Za doseganje željenih sprememb uporabljamo različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

Vrtec Tomaj: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/tomaj/2018/none-in-nonoti-na-obisku/

Vrtec Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/delfini-na-obisku-v-domu-upokojencev/

Vrtec Povir: 

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2019/medgeneracijsko-sodelovanje/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2019/spodbudno-ucno-okolje/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2019/povirska-sivka-3/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2019/nas-vrt/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2019/eno-jabolko-na-dan/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2019/gibanje-za-zdravje/

Vrtec Sežana in različni deležniki skupaj za zdravje

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

Lutkovni film:

https://www.youtube.com/watch?v=uhWMQdmT95E

https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVqqUE

Video prikaz:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7JGNsH5uHGY&feature=emb_logo

OSTAL BOM ZDRAV

https://www.youtube.com/watch?v=HYz1ShaHYLs

ZDRAVI ZOBKI

https://www.youtube.com/watch?v=Or-x6EhAfSo&feature=emb_logo

DOBILI BOMO DOJENČKA

https://www.youtube.com/watch?v=8O-T6HKArA0https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/pri-zajckih-se-dobro-pocutimo-2/

Sodelovanje med Vrtcem Sežana in Zdravstvenim domom Sežana

Zdravstveni dom Sežana je v letu 2018 začel izvajati zdravstveno vzgojne delavnice v Vrtcu Sežana. Zavedamo se, da je zdravstvena vzgoja bistvenega pomena v zgodnjem otroštvu, saj takrat poteka intenziven telesni, duševni in socialen razvoj otroka. Naš cilj je sodelovanje pri vzgojitvi zdravih navad, da se bodo otroci, ko odrastejo v odrasle osebe zavedali, da imajo prav sami velik vpliv na svoje zdravje.
Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izvajamo delavnice na temo zdrave navade, osebna higiena in preprečevanje nalezljivih bolezni, zdrava prehrana, gibanje, varnost in preprečevanje poškodb. Zavedamo se tudi, da je obisk pri zdravniku za otroka zelo stresen, zato smo se odločili, da izvajamo tudi delavnico Brez strahu k zdravniku. Pri tej delavnici se otroci srečajo z uniformo in pripomočki, ki jih pri pregledu uporablja zdravnik.

Vrtec Štanjel: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/obisk-medicinske-sestre/

Vrtec Hrpelje:https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2019/medicinska-sestra-pri-metuljckih/

Vrtec Divača: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/obisk-medicinske-sestre-2/

Vrtec Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/medvedke-je-obiskala-medicinska-sestra-ana/

Vrtec Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2020/zdravstveno-vzgojne-delavnice/

V letu 2018 je bilo izvedenih 84 delavnic, v šolskem letu 2019/2020 pa 44. 

Ana Furlan, dipl.ms.

V šolskem letu 2019/2020 je diplomirana medicinska sestra Aleša Birsa izvedla 23 delavnic iz zobne preventive. Nanašale so se na tematike: Demonstracija umivanja zob, Obisk zobne ambulante, ZZV delo – Zobni škrat, Majavi zobki.

Spletne vsebine s področja zdravja namenjene staršem predšolskih otrok

https://www.vrtec-sezana.si/prehrana-in-zdravje/zdravje