Zdravje v vrtcu

NIJZ – v okviru programa Zdravje v vrtcu tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi, ki v okolju vrtca promovirajo in krepijo zdravje otrok in zaposlenih ter prispevajo k dobremu počutju vseh. Letos je rdeča nit projekta medgeneracijsko sodelovanje.

Logotip Zdravje v vrtcu
Poslanstvo ali namen programa
S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti (capacity building) vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.
Želimo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.
V družbi želimo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju.
Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot celoti, posebej še v okoljih, kjer sprejemajo odločitve, ki vplivajo tudi na zdravje.
Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje - tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

V šolskem letu 2019/2020 je rdeča nit projekta POČUTIM SE DOBRO. 

V šolskem letu 2018/2019 je bila rdeča nit projekta MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.
Za doseganje željenih sprememb uporabljamo različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

Vrtec Tomaj: http://www.vrtec-sezana.si/enote/tomaj/1087-none-in-nonoti-na-obisku

Vrtec Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1302-delfini-na-obisku-v-domu-upokojencev

Vrtec Povir: 

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1294-medgeneracijsko-sodelovanje

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1297-spodbudno-ucno-okolje

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1298-povirska-sivka-2

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1296-nas-vrt

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1299-eno-jabolko-na-dan

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1295-gibanje-za-zdravje

 

Vrtec Sežana in različni deležniki skupaj za zdravje


  

Sodelovanje med Vrtcem Sežana in Zdravstvenim domom Sežana

logotip ZD Sežana
Zdravstveni dom Sežana je v letu 2018 začel izvajati zdravstveno vzgojne delavnice v Vrtcu Sežana. Zavedamo se, da je zdravstvena vzgoja bistvenega pomena v zgodnjem otroštvu, saj takrat poteka intenziven telesni, duševni in socialen razvoj otroka. Naš cilj je sodelovanje pri vzgojitvi zdravih navad, da se bodo otroci, ko odrastejo v odrasle osebe zavedali, da imajo prav sami velik vpliv na svoje zdravje.
Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izvajamo delavnice na temo zdrave navade, osebna higiena in preprečevanje nalezljivih bolezni, zdrava prehrana, gibanje, varnost in preprečevanje poškodb. Zavedamo se tudi, da je obisk pri zdravniku za otroka zelo stresen, zato smo se odločili, da izvajamo tudi delavnico Brez strahu k zdravniku. Pri tej delavnici se otroci srečajo z uniformo in pripomočki, ki jih pri pregledu uporablja zdravnik.

Vrtec Štanjel: http://www.vrtec-sezana.si/enote/stanjel/1118-obisk-medicinske-sestre-2

Vrtec Hrpelje:http://www.vrtec-sezana.si/enote/hrpelje/1250-medicinska-sestra-pri-metuljckih

Vrtec Divača: http://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1106-obisk-medicinske-sestre

Vrtec Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1172-medvedke-je-obiskala-medicinska-sestra-ana


V letu 2018 je bilo izvedenih 84 delavnic.

Ana Furlan, dipl.ms.

 

Spletne vsebine s področja zdravja namenjene staršem predšolskih otrok

http://www.vrtec-sezana.si/prehrana-in-zdravje/zdravje