Zdravje v vrtcu

NIJZ – v okviru programa Zdravje v vrtcu tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi, ki v okolju vrtca promovirajo in krepijo zdravje otrok in zaposlenih ter prispevajo k dobremu počutju vseh. Letos je rdeča nit projekta medgeneracijsko sodelovanje.

Logotip Zdravje v vrtcu
Poslanstvo ali namen programa
S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti (capacity building) vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.
Želimo, da se vrtci oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.
V družbi želimo povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v najzgodnejšem obdobju življenja na zdravje in počutje v kasnejšem življenju.
Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot celoti, posebej še v okoljih, kjer sprejemajo odločitve, ki vplivajo tudi na zdravje.
Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje - tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

V šolskem letu 2020/2021 se nadaljuje rdeča nit projekt z naslovom Počutim se dobro.

Vključeni oddelki: 

Enota Divača: oddelek vzg. Vlaste, Barbare in Nuše.

Enota Materija: oddelek vzg. Marjete

Enota Komen: oddelek vzg. Tjaše

V šolskem letu 2019/2020 je rdeča nit projekta POČUTIM SE DOBRO. 

Potrdilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede sodelovanja Vrtca Sežana v projektu Zdravje v vrtcu.

Vključeni oddelki:
Enota Sežana: oddelki vzg. Nives, Leonide in Tjaše

Oddelek vzg. Tjaše

https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1607-pri-zajckih-se-dobro-pocutimo

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Oddelek vzg. Leonide

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Oddelek vzg. Nives

https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1609-z-gibanjem-do-zdravja-pri-cebelicah

https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1610-zdrava-prehrana

https://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1611-moje-telo-in-higiena

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Enota Divača: 

Oddelek vzg. Anike

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1379-skrbimo-za-svoje-zdravje

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1386-obisk-medicinskih-sester

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1387-nasa-custva

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Oddelek vzg. Barbare

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1516-to-je-moj-dan

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1515-palicnjaki-zanimive-zuzelke

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1514-boomwhackers-ali-glasbene-cevi

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1513-damijan-in-zdravljica

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1484-kako-disi-zelenjava

https://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1483-ciste-roke-za-zdrave-otroke


Enota Lokev: oddelek vzg. Branke

https://www.vrtec-sezana.si/enote/lokev/1602-kako-se-pocutis-dobro

https://www.vrtec-sezana.si/enote/lokev/1616-zdravstveno-vzgojne-delavnice

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU


Enota Materija: oddelek vzg. Marjete

https://www.vrtec-sezana.si/enote/materija/1608-v-vrtcu-se-pocutim-dobro

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU


Enota Tomaj: oddelek vzg. Ines
https://www.vrtec-sezana.si/enote/tomaj/1556-v-vrtcu-se-pocutim-dobro

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

Enota Štanjel: oddelek vzg. Mateje 

https://www.vrtec-sezana.si/enote/stanjel/1477-gibamo-z-zogico-nogico  

https://www.vrtec-sezana.si/enote/stanjel/1495-v-vrtcu-se-pocutim-dobro  

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU

 

Udeležili smo se jesenskega izobraževanja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vabilo_jesensko_izobrazevanje_zvv_za_na_splet_1.pdf

 

V šolskem letu 2018/2019 je bila rdeča nit projekta MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.
Za doseganje željenih sprememb uporabljamo različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

Vrtec Tomaj: http://www.vrtec-sezana.si/enote/tomaj/1087-none-in-nonoti-na-obisku

Vrtec Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1302-delfini-na-obisku-v-domu-upokojencev

Vrtec Povir: 

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1294-medgeneracijsko-sodelovanje

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1297-spodbudno-ucno-okolje

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1298-povirska-sivka-2

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1296-nas-vrt

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1299-eno-jabolko-na-dan

http://www.vrtec-sezana.si/enote/povir/1295-gibanje-za-zdravje

Vrtec Sežana in različni deležniki skupaj za zdravje

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

Lutkovni film:

https://www.youtube.com/watch?v=uhWMQdmT95E

https://www.youtube.com/watch?v=nMIyiIVqqUE

Video prikaz:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7JGNsH5uHGY&feature=emb_logo

OSTAL BOM ZDRAV

https://www.youtube.com/watch?v=HYz1ShaHYLs

ZDRAVI ZOBKI

https://www.youtube.com/watch?v=Or-x6EhAfSo&feature=emb_logo

DOBILI BOMO DOJENČKA

https://www.youtube.com/watch?v=8O-T6HKArA0


  

Sodelovanje med Vrtcem Sežana in Zdravstvenim domom Sežana

logotip ZD Sežana
Zdravstveni dom Sežana je v letu 2018 začel izvajati zdravstveno vzgojne delavnice v Vrtcu Sežana. Zavedamo se, da je zdravstvena vzgoja bistvenega pomena v zgodnjem otroštvu, saj takrat poteka intenziven telesni, duševni in socialen razvoj otroka. Naš cilj je sodelovanje pri vzgojitvi zdravih navad, da se bodo otroci, ko odrastejo v odrasle osebe zavedali, da imajo prav sami velik vpliv na svoje zdravje.
Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izvajamo delavnice na temo zdrave navade, osebna higiena in preprečevanje nalezljivih bolezni, zdrava prehrana, gibanje, varnost in preprečevanje poškodb. Zavedamo se tudi, da je obisk pri zdravniku za otroka zelo stresen, zato smo se odločili, da izvajamo tudi delavnico Brez strahu k zdravniku. Pri tej delavnici se otroci srečajo z uniformo in pripomočki, ki jih pri pregledu uporablja zdravnik.

Vrtec Štanjel: http://www.vrtec-sezana.si/enote/stanjel/1118-obisk-medicinske-sestre-2

Vrtec Hrpelje:http://www.vrtec-sezana.si/enote/hrpelje/1250-medicinska-sestra-pri-metuljckih

Vrtec Divača: http://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1106-obisk-medicinske-sestre

Vrtec Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1172-medvedke-je-obiskala-medicinska-sestra-ana

Vrtec Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/enote/lokev/1616-zdravstveno-vzgojne-delavnice


V letu 2018 je bilo izvedenih 84 delavnic, v šolskem letu 2019/2020 pa 44. 

Ana Furlan, dipl.ms.

V šolskem letu 2019/2020 je diplomirana medicinska sestra Aleša Birsa izvedla 23 delavnic iz zobne preventive. Nanašale so se na tematike: Demonstracija umivanja zob, Obisk zobne ambulante, ZZV delo – Zobni škrat, Majavi zobki.

Spletne vsebine s področja zdravja namenjene staršem predšolskih otrok

http://www.vrtec-sezana.si/prehrana-in-zdravje/zdravje