Vrtec Sežana sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S projektnimi aktivnostmi udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, digitalna kompetenca, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca, kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost, odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta SKUM  na didaktični in organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT.

V projektu sodeluje 7 oddelkov, ki pokrivajo področje plesa, glasbe, književnosti, gledališča.

Koordinator: Melita Švagelj. 

Spoštovani.

Po zaključku projekta SKUM vas želimo seznaniti še z enim lepim rezultatom projekta. Izšla je znanstvena monografija Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah | Založba Univerze na Primorskem (upr.si)

V prispevkih so predstavljeni rezultati projekta, zapisane do tudi smernice za nadaljnji razvoj šolstva. Dobrodošlo branje za strokovne delavce v šolstvu, še posebej za v prihodnje, ko se bodo prenavljali kurikulum za vrtce in učni načrti.

V kratkem boste seznanjeni še z izidom strokovne monografije z opisi primerov prakse. Strokovna monografija bo imela tudi bogato slikovno dokumentacijsko gradivo. Več o tem vas bomo seznanili v kratkem.

Bogdana Borota

Zaključna konferenca SKUM:

https://vrtec-sezana.si/wp-content/uploads/2022/05/OBJAVA-konference-SKUM-20.-maja-2022-02.pdf

Prispevki iz prakse:

Vrtec Divača 

2019-2020:

(vzg. Mateja Modic in umetnik Andrej Fon):

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/projekt-skum-pri-palckih/

2021-2022:

(vzg. Mateja Modic in lutkarica Katja Povše)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/skum-lutka-pri-najmlajsih/

Vrtec Lehte 

(vzg. Mirjam Štrukelj in umetnica Mojca Leben)

2019-2020: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/projekt-skum/

2020-2021: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2021/plesna-srecanja-z-mojco/

2021-2022: https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/zakljucek-projekta-skum/

Vrtec Štanjel 

(vzg. Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Leben)

2019-2020: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/grajska-zgodba-na-gradu-stanjel/

2020-2021: https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2021/plesna-umetnica-na-obisku/

(Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Leben)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2021/ilustratorka-na-obisku/

(Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Sekulič FO)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2021/knjiga-zogica-nogica-na-potepu/

2021-2022

(Mateja Bežek Kosmač in glasbena umetnica in skladateljica Nina Šenk Kosem)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/ustvarjanje-z-glasbeno-umetnico-skladateljico-nino-senk-kosem/

Vrtec Sežana

2019-2020:

Pot k sebi – vodi do drugih

2020/2021: (vzg. Anja Kristan in umetnica Polona Prosen)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/srecanje-z-umetnico-polono-prosen-v-vrtcu-sezana-projekt-skum-2/

2021/2022

Andrej Fon pri Netopirčkih (vzg. Anja Kristan)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/umetnost-v-vrtcu/

Kiparka Urša Toman in plesalec Gregor Kamnikar pri Netopirčkih (vzg. Anja Kristan)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/obisk-kiparke-in-plesalca-v-vrtcu-sezana-skupina-netopircki-projekt-skum/

Vrtec Dutovlje 

(vzg. Nataša Colja in umetnica Mojca Leben):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/dutovlje/2020/kako-plesejo-barve/

2021-2022

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/umetniske-delavnice-pri-zabicah/

Vrtec Hrpelje 

(vzg. Jerca Dakskobler in umetnika Andrej Fon, Martina Burger):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/projekt-skum-v-enoti-hrpelje/

2021-2022

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2022/projekt-skum-pri-ribicah/

Vrtec Sežana sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S projektnimi aktivnostmi udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, digitalna kompetenca, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca, kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost, odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta SKUM  na didaktični in organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT.

V projektu sodeluje 7 oddelkov, ki pokrivajo področje plesa, glasbe, književnosti, gledališča.

Koordinator: Melita Švagelj.

https://www.skum.si/

Prispevki iz prakse:

Vrtec Divača 

2019-2020:

(vzg. Mateja Modic in umetnik Andrej Fon):

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/projekt-skum-pri-palckih/


https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/skum-lutka-pri-najmlajsih/

Vrtec Lehte (vzg. Mirjam Štrukelj in umetnica Mojca Leben)

2019-2020: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/projekt-skum/

2020-2021: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2021/plesna-srecanja-z-mojco/

Vrtec Štanjel (vzg. Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Leben)

2019-2020: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/grajska-zgodba-na-gradu-stanjel/

2020-2021: https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2021/plesna-umetnica-na-obisku/

Vrtec Štanjel (Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Leben)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2021/ilustratorka-na-obisku/

Vrtec Štanjel (Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Sekulič FO)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2021/knjiga-zogica-nogica-na-potepu/

Vrtec Štanjel (Mateja Bežek Kosmač in glasbena umetnica in skladateljica Nina Šenk Kosem)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/ustvarjanje-z-glasbeno-umetnico-skladateljico-nino-senk-kosem/

2019-2020:

Pot k sebi – vodi do drugih

2020/2021: Vrtec Sežana (vzg. Anja Kristan in umetnica Polona Prosen)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/srecanje-z-umetnico-polono-prosen-v-vrtcu-sezana-projekt-skum-2/

2021/2022

Andrej Fon pri Netopirčkih (vzg. Anja Kristan)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/umetnost-v-vrtcu/

Kiparka Urša Toman in plesalec Gregor Kamnikar pri Netopirčkih (vzg. Anja Kristan)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/obisk-kiparke-in-plesalca-v-vrtcu-sezana-skupina-netopircki-projekt-skum/

Vrtec Dutovlje (vzg. Nataša Colja in umetnica Mojca Leben):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/dutovlje/2020/kako-plesejo-barve/

Vrtec Hrpelje (vzg. Jerca Dakskobler in umetnika Andrej Fon, Martina Burger):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/projekt-skum-v-enoti-hrpelje/