Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno – umetnostno vzgojo (SKUM)

Vrtec Sežana sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S projektnimi aktivnostmi udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, digitalna kompetenca, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca, kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost, odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta SKUM  na didaktični in organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT.

V projektu sodeluje 7 oddelkov, ki pokrivajo področje plesa, glasbe, književnosti, gledališča.

Koordinator: Melita Švagelj.

https://www.skum.si/

Prispevki iz prakse:

Vrtec Divača (vzg. Mateja Modic in umetnik Andrej Fon):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2019/projekt-skum-pri-palckih/

Vrtec Lehte (vzg. Mirjam Štrukelj in umetnica Mojca Leben)

2019-2020: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/projekt-skum/

2020-2021: https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2021/plesna-srecanja-z-mojco/

Vrtec Štanjel (vzg. Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Leben)

2019-2020: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/grajska-zgodba-na-gradu-stanjel/

2020-2021: https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2021/plesna-umetnica-na-obisku/

Vrtec Štanjel (Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Leben)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2021/ilustratorka-na-obisku/

Vrtec Štanjel (Mateja Bežek Kosmač in umetnica Mojca Sekulič FO)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2021/knjiga-zogica-nogica-na-potepu/

Vrtec Sežana (Anja Kristan in umetnica Mojca Leben)

2019-2020:

Pot k sebi – vodi do drugih

2020/2021: Vrtec Sežana (vzg. Anja Kristan in umetnica Polona Prosen)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/srecanje-z-umetnico-polono-prosen-v-vrtcu-sezana-projekt-skum-2/

2021/2022

Andrej Fon pri Netopirčkih (vzg. Anja Kristan)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/umetnost-v-vrtcu/

Kiparka Urša Toman in plesalec Gregor Kamnikar pri Netopirčkih (vzg. Anja Kristan)

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/umetnost-v-vrtcu/

Vrtec Dutovlje (vzg. Nataša Colja in umetnica Mojca Leben):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/dutovlje/2020/kako-plesejo-barve/

Vrtec Hrpelje (vzg. Jerca Dakskobler in umetnika Andrej Fon, Martina Burger):

2019-2020:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/projekt-skum-v-enoti-hrpelje/

Dostopnost