Projekti za trajnostni razvoj – društvo Sobivanje

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem. Aktivnosti/projekti Sobivanja so aktualni, kar priča tudi število udeleženih ustanov in otrok, ki sodelujejo v projektih.

V šolskem letu 2018/19 je tako v projektih Sobivanja sodelovalo preko 65.000 otrok iz več kot 700 vrtcev in šol!

Sobivanje ima status društva, ki deluje v javno dobro, na naslednjih področjih: Vzgoja in izobraževanje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor), Promet in energija (Ministrstvo za infrastrukturo).

Koordinator: Alenka Potočnik

V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte vseh navedenih področij in celostno obravnava tematiko trajnostnega razvoja, so sodelovali v naslednjih projektih:

 

ŠOLSKO LETO 2022/2023

TI MENI DANES JAZ TEBI JUTRI  2 – oddelka

Enota Divača 1 oddelek

Ti meni danes, jaz tebi jutri

Enota Lehte 1 oddelek

”Ti meni danes, jaz tebi jutri”

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 8 – oddelkov

Enota Divača 5 oddelkov

Pri Ježkih gradimo prijateljstvo

Gradimo prijateljstvo

Spodbujamo prijateljstvo

Prijateljstvo pri Žirafah

Prijateljstvo nas povezuje

Enota Hrpelje 1 oddelek

 

Enota Sežana 1 oddelek

Projekt društva Sobivanje Spodbujamo prijateljstvo

Enota Lehte 1 oddelek

Radi se imamo

SLOVENIJA KOT JO VIDIMO OTROCI 3 – oddelki

Enota Hrpelje 3 oddelki

“Slovenija kot jo vidimo otroci” – Štirn’ca v Hrpeljah

Skupina Sovice v projektu Slovenija kot jo vidimo otroci (Sobivanje)

Skupina Murenčki v projektu »Slovenija kot jo vidimo otroci« – Karamonova domačija

ŽIVIM ZDRAVO – 6 oddelkov

Enota Sežana 1 oddelek

Projekt Živim zdravo

Enota Divača 2 oddelka

Živim zdravo

Enota Lehte 1 oddelek

Projekt Živim zdravo – Vrtec Sežana (vrtec-sezana.si)

Enota Hrpelje 2 oddelka

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2023/zabice-skrbijo-za-svoje-zdravje/
https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2023/murencki-v-projektu-zivim-zdravo/
 
VARNO V VRTEC IN ŠOLO – 8 oddelkov
 
Enota Sežana 3 oddelki
 
Enota Divača 1 oddelek
 
Enota Komen 1 oddelek
 
Enota Hrpelje 3 oddelki
 
 
 

ŠOLSKO LETO 2021/2022

– Varno v vrtec in šolo – 5 oddelkov

Enota Sežana: 1 oddelek

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/varno-v-vrtec-in-solo-projekt-drustvo-sobivanje/

Enota Tomaj : 1 oddelek

https://vrtec-sezana.s/dogodki/tomaj/2021/varna-pot-v-vrtec-2/

Enota Hrpelje: 3 oddelki

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/promet-in-prometna-varnost/

– Spodbujamo prijateljstvo (Gradimo družbo prihodnosti) – 10 oddelkov

Enota Sežana: 3 oddelki

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/prijateljstvo-pri-zelvicah/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/kameleoncki-in-prijateljstvo/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/spodbujamo-prijateljstvo-2/

Enota Divača: 3 oddelki

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/projekt-sobivanje-tudi-levcki-smo-prijatelji/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/projekt-sobivanje-prijateljstvo-pri-sovicah/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/projekt-sobivanje-spodbujamo-prijateljstvo-pri-lisickah/

Enota Hrpelje: 3 oddelki

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2022/sovice-v-projektu-spodbujajmo-prijateljstvo/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2022/spodbujamo-prijateljstvo-pri-zabicah/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2022/projekt-spodbujamo-prijateljstvo-pri-miskah/

Enota Lehte: 1 oddelek

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/spodbujamo-prijateljstvo-3/

Vsi sodelujoči oddelki/razredi bodo dobili priznanja za udeležbo in mentorji/koordinatorji potrdila za vodenje projektov.

Koordinator: Alenka Potočnik.

 

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Živim zdravo
enota Štanjel, vzg. Silvana
enota Sežana, vzg. Alenka in Nives
enota Lehte, vzg. Lela, Jelka, Nada, Dijana, Špela, Andrea in Mateja
enota Hrpelje, vzg. Erna, Ksenja

Spodbujamo prijateljstvo

enota Lehte, vzg. Anita, Nada, Maja Š.

enota Sežana, vzg. Sabina

Varno v vrtec in šolo

Enota Sežana, vzg. Vanda

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/varno-v-prometu/.

https://www.facebook.com/pg/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/posts/?ref=page_internal

Enota Sežana, vzg. Alenka

https://www.facebook.com/pg/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/posts/?ref=page_internal

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/varno-v-vrtec-in-sole/

Enota Sežana, vzg. Leonida

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/projekt-sobivanje-varno-v-vrtec-in-solo/

https://www.facebook.com/pg/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/posts/?ref=page_internal

enota Divača, vzg. Irene

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/projekt-sobivanje-varno-v-vrtec-in-solo-2/

ŠOLSKO LETO 2019/2020

– VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Cilj: preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu

Vrtec Štanjel: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/varna-pot-v-vrtec/

– SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO (4 oddelki enota Lehte, en oddelek enota Sežana, en oddelek enota Hrpelje)

Enota Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2020/projekt-sobivanje-pri-zabicah/

Enota Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2020/spodbujamo-prijateljstvo-pr-jezkovih/

– ŽIVIM ZDRAVO (2 oddelka enota Štanjel, 1 oddelek enota Dutovlje, 4 oddelki enota Lehte, 1 oddelek enota Hrpelje, 1 oddelek enota Sežana, 2 oddelka enota Hrpelje)

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/pri-medvedkih-zivimo-zdravo/

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivim-zdravo/

Enota Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2020/projekt-sobivanje-zivim-zdravo/

ŠOLSKO LETO 2018/2019

– ŽIVIM ZDRAVO – se deli na tri podprojekte: zdrava prehrana, šport in higiena.

Vrtec Lehte:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/projekt-zivim-zdravo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/zivimo-zdravo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/skrb-za-zdravje-pri-cebelicah/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/skrb-za-zdravje/

Vrtec Hrpelje:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivim-zdravo/

– SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Vrtec Sežana:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/prijateljstvo-z-baloncki/prijateljstvo-z-baloncki

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/cebelice-v-projektu-spodbujamo-prijateljstvo/

Vrtec Hrpelje:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2018/prijateljstvo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2019/spodbujamo-prijateljstvo/

Vrtec Štanjel: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2018/grad-prijatelji-kenguruji-in-mi/

Vrtec Lehte:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/pustni-popoldan-skupin-kuzki-miske-in-metulji/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/spodbujamo-prijateljstvo-kuzki-in-miske/

– VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Vrtec Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2018/projekt-varno-v-vrtec-in-solo-drustvo-sobivanje/

Vrtec Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2018/varno-v-vrtec/

Koordinator: Anja Kristan.

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem. Aktivnosti/projekti Sobivanja so aktualni, kar priča tudi število udeleženih ustanov in otrok, ki sodelujejo v projektih.

V šolskem letu 2018/19 je tako v projektih Sobivanja sodelovalo preko 65.000 otrok iz več kot 700 vrtcev in šol!

Sobivanje ima status društva, ki deluje v javno dobro, na naslednjih področjih: Vzgoja in izobraževanje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor), Promet in energija (Ministrstvo za infrastrukturo).

V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte vseh navedenih področij in celostno obravnava tematiko trajnostnega razvoja, so sodelovali v naslednjih projektih:

ŠOLSKO LETO 2021/2022

– Varno v vrtec in šolo – 5 oddelkov

Enota Sežana: 1 oddelek

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/varno-v-vrtec-in-solo-projekt-drustvo-sobivanje/

Enota Tomaj : 1 oddelek

https://vrtec-sezana.s/dogodki/tomaj/2021/varna-pot-v-vrtec-2/

Enota Hrpelje: 3 oddelki

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/promet-in-prometna-varnost/

– Spodbujamo prijateljstvo (Gradimo družbo prihodnosti) – 10 oddelkov

Enota Sežana: 3 oddelki

Prijateljstvo pri Želvicah

Kameleončki in prijateljstvo

Spodbujamo prijateljstvo

Enota Divača: 3 oddelki

Projekt Sobivanje: Tudi Levčki smo prijatelji

Projekt Sobivanje: Prijateljstvo pri Sovicah

Projekt Sobivanje: Spodbujamo prijateljstvo pri Lisičkah

Enota Hrpelje: 3 oddelki

Sovice v projektu “Spodbujajmo prijateljstvo”

Spodbujamo prijateljstvo pri Žabicah

Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« pri Miškah

Enota Lehte: 1 oddelek

Spodbujamo prijateljstvo

Vsi sodelujoči oddelki/razredi bodo dobili priznanja za udeležbo in mentorji/koordinatorji potrdila za vodenje projektov.

Koordinator: Alenka Potočnik.

 

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Živim zdravo
enota Štanjel, vzg. Silvana
enota Sežana, vzg. Alenka in Nives
enota Lehte, vzg. Lela, Jelka, Nada, Dijana, Špela, Andrea in Mateja
enota Hrpelje, vzg. Erna, Ksenja

Spodbujamo prijateljstvo

enota Lehte, vzg. Anita, Nada, Maja Š.

enota Sežana, vzg. Sabina

Varno v vrtec in šolo

Enota Sežana, vzg. Vanda

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/varno-v-prometu/.

https://www.facebook.com/pg/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/posts/?ref=page_internal

Enota Sežana, vzg. Alenka

https://www.facebook.com/pg/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/posts/?ref=page_internal

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/varno-v-vrtec-in-sole/

Enota Sežana, vzg. Leonida

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/projekt-sobivanje-varno-v-vrtec-in-solo/

https://www.facebook.com/pg/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/posts/?ref=page_internal

enota Divača, vzg. Irene

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2021/projekt-sobivanje-varno-v-vrtec-in-solo-2/

ŠOLSKO LETO 2019/2020

– VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Cilj: preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu

Vrtec Štanjel: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/varna-pot-v-vrtec/

– SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO (4 oddelki enota Lehte, en oddelek enota Sežana, en oddelek enota Hrpelje)

Enota Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2020/projekt-sobivanje-pri-zabicah/

Enota Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2020/spodbujamo-prijateljstvo-pr-jezkovih/

– ŽIVIM ZDRAVO (2 oddelka enota Štanjel, 1 oddelek enota Dutovlje, 4 oddelki enota Lehte, 1 oddelek enota Hrpelje, 1 oddelek enota Sežana, 2 oddelka enota Hrpelje)

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/pri-medvedkih-zivimo-zdravo/

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivim-zdravo/

Enota Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2020/projekt-sobivanje-zivim-zdravo/

ŠOLSKO LETO 2018/2019

– ŽIVIM ZDRAVO – se deli na tri podprojekte: zdrava prehrana, šport in higiena.

Vrtec Lehte:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/projekt-zivim-zdravo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/zivimo-zdravo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/skrb-za-zdravje-pri-cebelicah/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/skrb-za-zdravje/

Vrtec Hrpelje:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivim-zdravo/

– SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Vrtec Sežana:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/prijateljstvo-z-baloncki/prijateljstvo-z-baloncki

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/cebelice-v-projektu-spodbujamo-prijateljstvo/

Vrtec Hrpelje:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2018/prijateljstvo/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2019/spodbujamo-prijateljstvo/

Vrtec Štanjel: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2018/grad-prijatelji-kenguruji-in-mi/

Vrtec Lehte:

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/pustni-popoldan-skupin-kuzki-miske-in-metulji/

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/spodbujamo-prijateljstvo-kuzki-in-miske/

– VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Vrtec Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2018/projekt-varno-v-vrtec-in-solo-drustvo-sobivanje/

Vrtec Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2018/varno-v-vrtec/

Koordinator: Anja Kristan.

Dostopnost