Mreža UNESCO šol in vrtcev (APSnet)

Naš vrtec je član mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.
ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

• pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
• trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
• medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:
• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
• Naučiti se živeti skupaj! (poudarek v Vrtcu Sežana 2019_2020)
• Učiti se biti! (poudarek v Vrtcu Sežana 2020_2021)

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.

2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.

3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naš vrtec sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.
• URL naslov: https://www.aspnet.si

V šolskem letu 2019/2020 se Vrtec Sežana prvič pridruži Unesovi mreži šol in vrtcev in v šolskem letu 2020/2021 postane njen polnopravni član.

Seznam vključenih šol in vrtcev
https://www.aspnet.si/sole-in-vrtci/sole-in-vrtci.html

Obeležitev mednarodnih dni, v okviru Unescove mreže.

  • Svetovni dan poezije (2020-2021)
  • Svetovni dan okolja  (2020-2021)
  • Mednarodni dan strpnosti (2019-2020)
  • Dan človekovih pravic(2019-2020)
  • Mednarodni dan žena  (2019-2021)

Projekti UNESCO v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2020-2021

Enota Komen:
Vzgojiteljica Mojca. Naslov projekta: Moder stol – nekdo misli nate.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2021/polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu-moder-stol-nekdo-misli-nate

 

Vzgojiteljica Agata. Naslov projekta: Vzgajamo zelišča – v starem iščem novo.

Ježki spoznavajo zelišča – zaklade narave

Enota Sežana:
Vzgojiteljica Leonida. Naslov projekta : Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes.

»MOJA NONA IN NONO STA MI POVEDALA…«


Vzgojitelj Blaž: Naslov projekta: Živimo skupaj.

Živimo z naravo – Živimo skupaj (UNESCO)

Enota Hrpelje:
Vzgojiteljica Martina. Naslov projekta: Moder stol-nekdo misli nate.

Moder stol – Nekdo misli nate

Vzgojiteljica Jerca. Naslov projekta: Pošljimo sapico prijateljstva.

Pošljimo sapico prijateljstva

UNESCO-va nagrada za sodelovanje na natečaju ob svetovnem dnevu knjige – 23.aprilu

Unescova nagrada

 

Vrtec Sežana se v šolskem letu 2019-2020 vključil v sledeče Unescove projekte:

1. Moje pravice (vzg. Nives, enota Sežana)

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/unescov-projekt-otrokove-pravice-skupina-cebelice/

2. Pošljimo sapico prijateljstva (vzg. Lea, enota Hrpelje)

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/posljimo-sapico-prijateljstva/

POTRILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA

3. Živimo skupaj (vzg. Agata in Mirjam, enota Komen, vzg. Vanda enota Sežana, vzg. Erna enota Hrpelje)

Enota Komen: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2019/nas-suhozid-stoji/

Prispevek objavljen v lokalnem glasilu občine Komen, str. 41

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivimo-skupaj/

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/gozd-in-gozdne-zivali/

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU ŽIVIMO SKUPAJ

4. Unescova priložnost – stara igr(ač)a za novo veselje (vzg. Mirjam in Špela, enota Lehte, vzg. Mojca, enota Komen)

Enota Lehte/Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/ofs-kamencki-unescova-priloznost-stara-igraca-za-novo-veselje/

Enota Komen: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2020/polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu/

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU UNESCOVA PRILOŽNOST – STARA IGR(AČ)A ZA NOVO VESELJE

5. Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina (vzg. Blaž, enota Sežana, vzg. Branka enota Lokev, vzg. Jasna, enota Divača).

Enota Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2020/moja-vas/

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/moje-mesto-moja-vas-unescov-projekt/

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU NAŠ KRAJ IN NJEGOVA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA

Dostopnost