Mreža UNESCO šol in vrtcev (APSnet)

Logotip Unesco Clan_60mm

Mreža Unesco pridruženih šol (ASPnet), katere član je tudi Vrtec Sežana, si prizadeva k vzgajanju za mir ter spodbuja vrednote in načela, ki so zapisana v Unesco Ustanovni listini Združenih narodov. Poudarja temeljne pravice in človekovo dostojanstvo, enakost spolov, socialni napredek, svobodo, pravice in demokracijo, ne nazadnje pa tudi spoštovanje raznolikosti in mednarodno solidarnost.

Biti del mreže Unesco pridruženih šol pomeni v celosten pristop do izobraževanja vključevati vse, ki vstopajo v vrtčevski prostor (vodstvo, vzgojitelje, pomočnike, ostalo osebje v vrtcu, otroke in družine).

S projekti, ki se ustvarjajo in soustvarjajo v Unesco mreži poskušamo otrokom zagotavljati varno, trajnostno, nenasilno, vključujoče in učinkovito učno okolje, s pomočjo inovativne, vključujoče in kreativne metodologije in pristopov, ki temeljijo na štirih Delorsovih stebrih. V sklopu našega dela se osredinjamo na tri tematska področja:

       ·        globalno državljanstvo ter kultura miru in nenasilja;

       ·        trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slogi;

       ·        medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

Več o mreži Unesco pridruženih šol je dostopno na spletni strani https://www.aspnet.si

 

Projekt GOZD IN NARAVNO OKOLJE SKOZI OTROKOVE OČI 

Narava, gozd, naravno okolje v našem kraju nam ponuja izredno spodbudno učno okolje, polno novosti in presenečenj, omogoča nam raziskovanje sebe, predstavlja prostor za krepljenje odnosov, poleg tega pa predstavlja tudi možnosti za sprostitev.

K sodelovanju v projekt vabimo vse vrtce in šole, ki želijo v svoj kurikulum, v svoj vsakdan vključevati več naravnega okolja, naj bo to urbano ali podeželsko okolje. Vabimo vas, da med letom z otroki raziskujete in tako preživite del dneva v naravnem okolju, ki vam ga ponuja vaš kraj. Naj to postane del vašega učnega, rekreacijskega in sprostitvenega prostora, tako da usmerjene kot da proste dejavnosti.

Do konca meseca marca nam pošljite fotografije ali risbe z izjavami otrok (do 25 fotografij, izjave naj bodo dolge stavek ali dva), ali kratke sestavke (do 500 znakov), s katerimi otroci predstavijo zakaj jim je naravni prostor všeč, zakaj se radi družijo, učijo, sproščajo in zabavajo na njem.

Cilji projekta:

        spodbujanje pozitivnega odnosa do narave

        ohranjanje pristnosti in sožitje z naravo,

        izobraževanje v trajnostnem načinu življenja (zdravje, gibanje, skrb za okolje …)

        medpredmetno povezovanje,

        sodelovanje z Unesco šolami,

        ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

        razvijanje štirih Delorsovih stebrov (živeti, vedeti, biti, delati skupaj),

        razvijanje spoštovanja in odgovornosti državljanov,

 

Predvidena časovnica:

Do 30. 10. 2023 nam pošljite prijavo na blaz.ukmar@guest.arnes.si.Prijavnico za projekt najdete na povezavi: PRIJAVNICA-GOZD-IN-NARAVNO-OKOLJE-SKOZI-OTROKOVE-OCI 


Do konca meseca marca (31. 3. 2023), nam pošljite objavo prispevka na spletni strani vrtca ali šole (povezava do tega prispevka)

V mesecu maju boste prejeli potrdilo o sodelovanju vseh prispevkov iz sodelujočih vrtcev in šol.

 

Koordinator: Blaž Ukmar

 

Aktivnosti našega vrtca v preteklih letih:

Člani mreže UNESCO pridruženih šol in vrtcev vsako leto obeležimo vsaj 3 svetovne dneve, ki so tudi zapisani na spletni strani aspnet.si. Nekaj dni, ki smo jim v preteklih leti v Vrtcu Sežana namenili posebno pozornost:

  • Svetovni dan poezije
  • Svetovni dan okolja
  • Mednarodni dan strpnosti
  • Dan človekovih pravic
  • Mednarodni dan žena

Projekti UNESCO v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2022-2023

V šol. letu 2022/2023 smo tudi v našem vrtcu namenili večji poudarek naravni in kulturni dediščini, ki smo jo raziskali z različnih vidikov. Nastalo je veliko zanimivih projektov. 

Prav tako smo v tem šolskem letu prvič objavili čisto svoj projekt Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči:

 

 

Projekti UNESCO v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2021-2022

Enota Hrpelje:

Vzgojiteljica Tamara. Naslov projekta: kam z odpadnim materialom pri Miškah.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2022/kam-z-odpadnim-materialom-pri-miskah/ 

Enota Divača:

Vzgojiteljica Tina Tavčar. Naslovi projektov: Pri Pandicah smo zbirali odpadno embalažo; Moje pravice – skupina Pande; Postani pravi junak / junakinja – Pande.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/pri-pandicah-smo-zbirali-odpadno-embalazo/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/moje-pravice-skupina-pande/

https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/postani-pravi-junak-junakinja-pande/

Enota Sežana:

Vzgojiteljica Vanda. Naslov projekta: Pešpoti v mojem kraju.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/pespoti-v-mojem-kraju/

Vzgojiteljica Leonida. Naslov projekta: Od pšeničke do potičke.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/od-psenicke-do-poticke-2/

Vzgojiteljica Tijana. Naslov projekta: Moder stol – nekdo misli nate.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/moder-stol-nekdo-misli-nate-2/

Vzgojitelj Blaž. naslov projekta: Skriti kotički našega kraja.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2022/skriti-koticki-nasega-kraja-projekt-unesco/

Enota Lehte:

Vzgojiteljica Nada. Naslov projekta: Spoznavamo zelišča.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/spoznavamo-zelisca/

Vzgojiteljica Mirjam. Naslov projekta: Ko bi jaz vedela.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/2022/unescov-projekt-ko-bi-jaz-vedela/

 

Projekti UNESCO v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2020-2021

Enota Komen:

Vzgojiteljica Mojca. Naslov projekta: Moder stol – nekdo misli nate.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2021/polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu-moder-stol-nekdo-misli-nate

Vzgojiteljica Agata. Naslov projekta: Vzgajamo zelišča – v starem iščem novo.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2021/jezki-spoznavajo-zelisca-zaklade-narave/

Enota Sežana:
Vzgojiteljica Leonida. Naslov projekta : Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/moja-nona-in-nono-sta-mi-povedala/

Vzgojitelj Blaž: Naslov projekta: Živimo skupaj.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/zivimo-z-naravo-zivimo-skupaj-unesco/

Enota Hrpelje:
Vzgojiteljica Martina. Naslov projekta: Moder stol-nekdo misli nate.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/moder-stol-nekdo-misli-nate/

Vzgojiteljica Jerca. Naslov projekta: Pošljimo sapico prijateljstva.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/posljimo-sapico-prijateljstva-2/

UNESCO-va nagrada za sodelovanje na natečaju ob svetovnem dnevu knjige – 23.aprilu

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2021/unescova-nagrada/

 Projekti UNESCO v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2019-2020

Enota Sežana:

Vzgojiteljica Nives. Naslov projekta: Otrokove pravice.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/unescov-projekt-otrokove-pravice-skupina-cebelice/

Vzgojiteljica Vanda. Naslov projekta: Živimo skupaj.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/gozd-in-gozdne-zivali/

Vzgojitelj Blaž. Naslov projekta: Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/moje-mesto-moja-vas-unescov-projekt/  

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

Enota Hrpelje:

Vzgojiteljica Lea. Naslov projekta: Pošiljam sapico prijateljstva. , enota Hrpelje

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/posljimo-sapico-prijateljstva/

Vzgojiteljica Erna. Naslov projekta: Živimo skupaj.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivimo-skupaj/

Enota Komen:

Vzgojiteljica Mojca. Naslov projekta: Unescova priložnost – stara igra(č)a za novo veselje.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2020/polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu/

Vzgojiteljica Agata. Naslov projekta: Živimo skupaj.

Vzgojiteljica Mirjam. Naslov projekta: Živimo skupaj.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2019/nas-suhozid-stoji/

Prispevek objavljen v lokalnem glasilu občine Komen, str. 41

Enota Lehte:

Vzgojiteljica Mirjam. Naslov projekta: Unescova priložnost – stara igra(č)a za novo veselje.

Vzgojiteljica Špela. Naslov projekta: Unescova priložnost – stara igra(č)a za novo veselje.

 https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/ofs-kamencki-unescova-priloznost-stara-igraca-za-novo-veselje/

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

Enota Lokev:

Vzgojiteljica Branka. Naslov projekta: Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina.

https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2020/moja-vas/

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

POTRILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU ŽIVIMO SKUPAJ

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU UNESCOVA PRILOŽNOST – STARA IGR(AČ)A ZA NOVO VESELJE

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU NAŠ KRAJ IN NJEGOVA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČIN

Dostopnost