Mreža UNESCO šol in vrtcev (APSnet)

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je specializirana agencija Združenih narodov, ustanovljena s sprejetjem Ustave UNESCO v Londonu, 16. novembra 1945.

Poslanstvo UNESCO je prispevati h gradnji miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnem dialogu skozi naslednja področja delovanja: izobraževanje, znanost, kulturo, komunikacije in informacije. UNESCO si prizadeva:

–        doseči kakovostno izobrazbo (za vse in vseživljenjsko učenje);

–        mobilizirati znanja znanosti in politik (za trajnostni razvoj);

–        nasloviti nastajajoče družbene in etične izzive;

–        spodbujati kulturno raznolikost (medkulturni dialog in kulturo miru);

–        graditi vključujoče in na znanju temelječe družbe (z informiranjem in komuniciranjem);

–        doseči enakost spolov na vseh področjih delovanja.

Z letošnjim letom smo postali polnopravni člani mreže UNESCO ASPnet. V tem šolskem letu naj bi tudi uradno prejeli certifikat ter s tem tudi uradno lahko začnemo v našem vrtcu uporabljati znak UNESCO ASPnet mreže. Certifikate podeljujejo v Parizu, kjer je tudi mednarodni sedež omenjene mreže.

Zgodovina mreže sega v leto 1992, včlanjene ustanove delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

–        Učiti se, da bi vedeli!

–        Učiti se delati!

–        Naučiti se živeti skupaj!

–        Učiti se biti!

Učiti se biti

Mednarodna komisija o izobraževanju za 21. stoletje (ki ji je predsedoval Jacques Delors) poudarja koncept učeče se družbe, kjer vsaka stvar ponuja priložnost za učenje in kjer vsakdo izpopolnjuje svoje potenciale.«

–        Učimo se regulirati svoje obnašanje, spoštovati druge in razvijanja sočutja.

–        Učimo se pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.

–        Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika (k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in duhovnim vrednotam).

V okviru Unescove mreže, bomo v celotnem Vrtcu Sežana v šolskem letu 2020 – 2021 obeležili sledeče tri (Unesco) mednarodne dneve:

–        Mednarodni dan žena: 8. MAREC

–        Svetovni dan poezij:, 21. MAREC

–        Svetovni dan okolja: 5. JUNIJ

Unesco projekti:

–        Moder stol nekdo misli nate – 2 oddelka,

–        Živimo skupaj – 1 oddelek,

–        Vzgajamo zelišča – v starem iščem novo – 2 oddelka,

–        Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes – 1 oddelek,

–        Pošljimo sapico prijateljstva – 1 oddelek.

–        Projekt Kapljica vode kapljica življenja – 1 oddelek

–        Postani pravi junak -junakinja z geslom:  Poberem smet in rešim svet – 2 oddelka

–        UNESCO VRTIČKI – 1 oddelek

–        Vzgajamo Zelišča – 2 oddelka

–        Moje pravice – 1 oddelek

–        Kam z odpadnim materialom – 2 oddelka

–        Ob morju sem ter tja – 1 oddelek

–        Od pšeničke do potičke – 1 oddelek

–        Kam z odpadnim materialom – 1 oddelek

–        Skriti kotički mojega kraja – 1 oddelek

Koordinator: Blaž Ukmar

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.

2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.

3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Naš vrtec sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.
• URL naslov: https://www.aspnet.si

V šolskem letu 2019/2020 se Vrtec Sežana prvič pridruži Unesovi mreži šol in vrtcev in v šolskem letu 2020/2021 postane njen polnopravni član.

Seznam vključenih šol in vrtcev
https://www.aspnet.si/sole-in-vrtci/sole-in-vrtci.html

Obeležitev mednarodnih dni, v okviru Unescove mreže.

  • Svetovni dan poezije (2020-2021)
  • Svetovni dan okolja  (2020-2021)
  • Mednarodni dan strpnosti (2019-2020)
  • Dan človekovih pravic(2019-2020)
  • Mednarodni dan žena  (2019-2021)

Projekti UNESCO v Vrtcu Sežana v šolskem letu 2020-2021

Enota Komen:
Vzgojiteljica Mojca. Naslov projekta: Moder stol – nekdo misli nate.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2021/polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu-moder-stol-nekdo-misli-nate

Vzgojiteljica Agata. Naslov projekta: Vzgajamo zelišča – v starem iščem novo.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2021/jezki-spoznavajo-zelisca-zaklade-narave/

Enota Sežana:
Vzgojiteljica Leonida. Naslov projekta : Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/moja-nona-in-nono-sta-mi-povedala/

Vzgojitelj Blaž: Naslov projekta: Živimo skupaj.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2021/zivimo-z-naravo-zivimo-skupaj-unesco/

Enota Hrpelje:
Vzgojiteljica Martina. Naslov projekta: Moder stol-nekdo misli nate.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/moder-stol-nekdo-misli-nate/

Vzgojiteljica Jerca. Naslov projekta: Pošljimo sapico prijateljstva.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/posljimo-sapico-prijateljstva-2/

UNESCO-va nagrada za sodelovanje na natečaju ob svetovnem dnevu knjige – 23.aprilu

https://vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2021/unescova-nagrada/

Vrtec Sežana se v šolskem letu 2019-2020 vključil v sledeče Unescove projekte:

1. Moje pravice (vzg. Nives, enota Sežana)

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/unescov-projekt-otrokove-pravice-skupina-cebelice/

2. Pošljimo sapico prijateljstva (vzg. Lea, enota Hrpelje)

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/posljimo-sapico-prijateljstva/

POTRILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA

3. Živimo skupaj (vzg. Agata in Mirjam, enota Komen, vzg. Vanda enota Sežana, vzg. Erna enota Hrpelje)

Enota Komen: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2019/nas-suhozid-stoji/

Prispevek objavljen v lokalnem glasilu občine Komen, str. 41

Enota Hrpelje: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2020/zivimo-skupaj/

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/gozd-in-gozdne-zivali/

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU ŽIVIMO SKUPAJ

4. Unescova priložnost – stara igr(ač)a za novo veselje (vzg. Mirjam in Špela, enota Lehte, vzg. Mojca, enota Komen)

Enota Lehte/Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/ofs-kamencki-unescova-priloznost-stara-igraca-za-novo-veselje/

Enota Komen: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/komen/2020/polzki-sodelovali-v-unescovem-projektu/

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU UNESCOVA PRILOŽNOST – STARA IGR(AČ)A ZA NOVO VESELJE

5. Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina (vzg. Blaž, enota Sežana, vzg. Branka enota Lokev, vzg. Jasna, enota Divača).

Enota Lokev: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/lokev/2020/moja-vas/

Enota Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2020/moje-mesto-moja-vas-unescov-projekt/  

Moje pravice – skupina Pande

Enota Divača: https://vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2022/pri-pandicah-smo-zbirali-odpadno-embalazo/ 

projekt v lokalnem glasilu Kraški obzornik

POTRDILO O AKTIVNEM SODELOVANJU V PROJEKTU NAŠ KRAJ IN NJEGOVA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA

Dostopnost