Mreža UNESCO šol in vrtcev (APSnet)

V šolskem letu 2019/2020 se Vrtec Sežana prvič pridruži Unesovi mreži šol in vrtcev.


Seznam vključenih šol in vrtcev
https://www.aspnet.si/sole-in-vrtci/sole-in-vrtci.html


O mreži
Člani ASPnet delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje.


Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:
• Učiti se, da bi vedeli!
• Učiti se delati!
Naučiti se živeti skupaj! (letošnji poudarek v Vrtcu Sežana)
• Učiti se biti!

V okviru Unescove mreže, bomo v celotnem Vrtcu Sežana obeležili sledeče tri mednarodne dneve: 

Pravila delovanja slovenske mreže UNESCO pridruženih šol


Vrtec Sežana se je letos vključil v sledeče Unescove projekte:


1. Moje pravice (vzg. Nives, enota Sežana)
2. Pošljimo sapico prijateljstva (vzg. Lea, enota Hrpelje)
3. Živimo skupaj (vzg. Agata in Mirjam, enota Komen, vzg. Vanda enota Sežana, vzg. Romana enota Hrpelje)

https://www.vrtec-sezana.si/enote/komen/1374-nas-suhozid-stoji
4. Unescova priložnost - stara igr(ač)a za novo veselje (vzg. Mirjam in Špela, enota Lehte, vzg. Mojca, enota Komen)
5. Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina (vzg. Blaž, enota Sežana, vzg. Branka enota Lokev, vzg. Jasna, enota Divača).