Mednarodno sodelovanje

KROGI PRIJATELJSTVA (KRUGOVI PRIJATELJSTVA – KP)
Mednarodno strokovno srečanje strokovnih delavcev iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Italije, Češke, Bolgarije, Avstrije poteka v različnih krajih.
Cilji:
• Izmenjava strokovnih izkušenj v delu z otroki, predstavitev projektov udeležencev, ki jih ocenjujejo za pomembne na področju dobrobiti za otroke,
• oblikovanje učečih se skupnosti, ki se učijo, razpravljajo, evalvirajo, ocenjujejo kakovost lastne vzgojno-izobraževalne prakse,
• strokovno usposabljanje, osebni profesionalni razvoj in povezovanje s kolegi iz različnih držav.
Koordinator: Radica Slavković.

PROJEKTI MOBILNOSTI, PARTNERSTVA IN PODPORNA ORODJA
Programi in podporna orodja omogočajo sodelovanje in mobilnosti različnih organizacij s področja šolskega izobraževanja. Področje zajema vrtce, osnovne in srednje šole, šolske centre, glasbene šole, dijaške domove, šole s prilagojenim programom in druge organizacije, ki so kakorkoli povezane s področjem – kot so občine, Zavod za šolstvo, kulturne organizacije idr. Podporna orodja – platforme omogočajo virtualno sodelovanje šol, iskanje partnerjev, nudijo različna orodja za komunikacijo med šolami ter informacije o usposabljanjih v tujini.
Objavljajo pa tudi strokovne vsebine namenjene profesionalnemu razvoju osebja in organizacij.
Namen aktivnosti programov in podpornih orodij je dvig kakovosti izobraževanja in organizacij ter usposobljenosti strokovnega osebja. Poudarek je na nadgradnji kompetenc in krepitvi razvoja človeškega kapitala. Projekti vključujejo različne aktivnosti mobilnosti osebja kot tudi projektno mednarodno sodelovanje.

Svet v učilnici (World in Classroom) je nacionalni projekt za študente, ki prihajajo v Slovenijo preko programa Erasmus+, CEEPUS, bilateralnih sodelovanj ali drugih programov in iniciativ ter želijo prinesti mednarodno izkušnjo v slovenske Vrtce ali druge izobraževalne institucije.
Za študenta je to odlična priložnost, da slovenskim učencem, učiteljem, dijakom, otrokom, vzgojiteljem predstavi sebe, svojo državo, kulturo in jezik, obenem pa tudi sam spozna slovenski sistem vzgoje in izobraževanja iz praktičnega vidika. Poleg mednarodne dimenzije, ki jo prinaša tovrsten obisk, slovenski učenci oz. dijaki pridobijo neposredne informacije o priložnostih in koristih študija ali prakse v tujini. Šola ali vrtec pa z obiskom tujega študenta ustvarita bolj privlačen, kreativen, drugačen vsakdanjik in morebiti tudi navežeta stike za nova sodelovanja.

e-Twinning - v okviru dejavnosti se izvajajo virtualni partnerski projekti, ki omogočajo srečevanje vzgojiteljev in otrok iz različnih držav, pri katerih se stikajo kulture in jeziki in kjer se prepletajo različne dejavnosti – strokovni pogovori, primeri dobre prakse, pridobivajo oz. razvijajo komunikacijske zmožnosti in elektronsko pismenost odrasli in otroci.

Projekt Play ! Play ! Play !, pod vodstvom vzgojiteljice Mateje Lah Vojska (enota Divača) je bil v šolskem letu 2018/2019 nagrajen  z nacionalnim znakom kakovosti.

Etwinning projekt "Play! Play! Play!   http://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1315-etwinning-projekt-play-play-play

Vrtec Divača:

Bonjour, otok Reunion!

http://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1138-bonjour-reunion-otok

Videoklic Divača- Reunion

http://www.vrtec-sezana.si/enote/divaca/1220-videoklic-divaca-reunion

Koordinator: Anja Kristan.