Mednarodni projekt FIT Slovenija

1. FIT4KID MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA  »FIT UČENJE, ZA FIT OTROKE«

1ST FIT4KID INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   »FITTING TEACHING FOR FIT KIDS

Fit International in Fit4Kid Network je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol. Cilji se pokrivajo s cilji področja gibanja v Kurikulumu za vrtce in zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost. FIT PEDAGOGIKA; razvija in spodbuja ustrezne strategije poučevanja in učenja v gibanju. Učenje v gibanju ni premikanje ali športanje v igralnicah. Učenje v gibanju ima jasna nevroznanstvena in fiziološka izhodišča, je strokovna učna strategija, ki povezuje 10 znanstvenih področij. Imenuje se Fit pedagogika. Fit pedagogika se je v času epidemije Covid-19 pokazala za najučinkovitejšo strategijo poučevanja in učenja. FIT PEDAGOGIKA = SPOSOBNI , UČINKOVITI MOŽGANI, Barbara Konda

    CILJI:

  • Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in seznanjanje z zdravim načinom življenja.
  • Povečanje uporabe FIT pedagogike znotraj rednega VIZ procesa in kakovostna izvedba Fit vsebin in aktivnosti.

V tem šolskem letu načrtujemo….

  1. Gibalne vsebine in aktivnosti:
  • FIT HIDRACIJA, v obliki dnevne rutine, vsakodnevno
  • FIT JUTRANJE ŠPORTANJE (jutranja vadba/razgibavanje ), v obliki dnevne rutine -vsakodnevno.
  • FIT URA ŠPORTA/ VADBENA URA, tedensko

FIT PEDAGOGIKA V OKVIRU PEDAGOŠKEGA PROCESA, mesečno

  1. Projekt učimo za življenje (PUŽ):
  • FIT dan brez multimedije, 20.1.
  • Svetovni dan zdravja, 7.4.
  1. Ostale vsebine:

FIT DAN: 19.10.2022 in  aprila (7.4. ali 20.4.) 2023

FIT Aktiv, februar 2023.

Medsebojne hospitacije in predstavitvene FIT ure.

FIT4KID mednarodna znanstvena konferenca 18. in 19.4.2023.

 

Koordinatorka: Jana Štok Pavlin.

V posamezni oddelkih pa se izvaja projekt

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT 

Vrtec Sežana je  izbran za modelni vrtec v projektu FIT4KID.

Namen in cilji projekta: Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.

Dejavnosti mreže so usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse FIT Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.

Model Fit4Kid je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se spodbujajo povečano vadbo in telesno dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.

Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska

Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija

Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija

Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT International.

 

Koordinatorka: Jana Štok Pavlin.

Dostopnost