1. FIT4KID MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA  »FIT UČENJE, ZA FIT OTROKE«

1ST FIT4KID INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   »FITTING TEACHING FOR FIT KIDS

»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol.
Cilji MP FIT Slovenija se popolnoma pokrivajo s cilji področja gibanja v Kurikulumu za vrtce in zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost.
CILJI:
• Promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja,
• omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in razvijanje le -teh
• povečati kakovost in količino gibalno športne aktivnosti,
• postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
• spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti,
• naučiti otroke, da je redna gibalno športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost,
• razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti,
• osveščanje o varnosti,
• prenos pozitivnega vzorca na starše, in druge.

Gibalne vsebine:
• FIT gibalni odmor / jutranje razgibavanje / jutranja vadba
• FIT aktivno igrišče

Aktivnosti za zdravje:
FIT HIDRACIJA – uvajanje pitja vode v času pedagoškega procesa – ko si žejen

PUŽ – projekt učimo za življenje. V tem šolskem letu bomo v obeležili: Svetovni dan hoje 15.10., Dan brez multimedije 20.1. in Svetovni dan zdravja 7.4.
Prek različnih aktivnosti bomo omogočali in spodbujali gibalne dejavnosti otrok ter jih seznanjali z zdravim načinom življenja.

Svetovni dan hoje, 15.10.

Vrtec Povir in vrtec Materija: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2018/dan-hoje-2/

Vrtec Divača: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2018/svetovni-dan-hoje/

Vrtec Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2018/bilo-nam-je-lepo/

Igralnica plezalnica

Vrtec Senožeče: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/senozece/2018/igralnica-plezalnica/

Vrtec Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/fit-svet-gibanja-svet-veselja-svet-zdravja/

Dan brez multimedije, 20.1.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/fit-dan-brez-multimedije/

Izvaja: Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta

Fit Slovenija™.
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

V posamezni oddelkih pa se izvaja projekt

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT KIDS IN MOTTION
Je mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Vrtec Sežana je izbran za modelni vrtec v projektu FIT4KID.
Namen in cilji projekta: Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
Dejavnosti mreže so usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse FIT Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.
Model Fit4Kid je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se spodbujajo povečano vadbo in telesno dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.
Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska
Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija
Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija
Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT SLOVENIJATM
Koordinator: Jana Štok Pavlin.