Mednarodni projekt FIT Slovenija

1. FIT4KID MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA  »FIT UČENJE, ZA FIT OTROKE«

1ST FIT4KID INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   »FITTING TEACHING FOR FIT KIDS

»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol.
Cilji MP FIT Slovenija se popolnoma pokrivajo s cilji področja gibanja v Kurikulumu za vrtce in zagotavljajo zdrav in skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost.
CILJI:
• Promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja,
• omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in razvijanje le -teh
• povečati kakovost in količino gibalno športne aktivnosti,
• postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
• spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti,
• naučiti otroke, da je redna gibalno športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost,
• razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti,
• osveščanje o varnosti,
• prenos pozitivnega vzorca na starše, in druge.

Gibalne vsebine:
• FIT gibalni odmor / jutranje razgibavanje / jutranja vadba
• FIT aktivno igrišče

Aktivnosti za zdravje:
FIT HIDRACIJA – uvajanje pitja vode v času pedagoškega procesa – ko si žejen

PUŽ – projekt učimo za življenje. V tem šolskem letu bomo v obeležili: Svetovni dan hoje 15.10., Dan brez multimedije 20.1. in Svetovni dan zdravja 7.4.
Prek različnih aktivnosti bomo omogočali in spodbujali gibalne dejavnosti otrok ter jih seznanjali z zdravim načinom življenja.

Svetovni dan hoje, 15.10.

Vrtec Povir in vrtec Materija: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/povir/2018/dan-hoje-2/

Vrtec Divača: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/divaca/2018/svetovni-dan-hoje/

Vrtec Lehte: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2018/bilo-nam-je-lepo/

Igralnica plezalnica

Vrtec Senožeče: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/senozece/2018/igralnica-plezalnica/

Vrtec Sežana: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana/2019/fit-svet-gibanja-svet-veselja-svet-zdravja/

Dan brez multimedije, 20.1.

https://vrtec-sezana.si/dogodki/hrpelje/2021/fit-dan-brez-multimedije/

Izvaja: Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta

Fit Slovenija™.
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

V posamezni oddelkih pa se izvaja projekt

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT KIDS IN MOTTION
Je mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Vrtec Sežana je izbran za modelni vrtec v projektu FIT4KID.
Namen in cilji projekta: Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
Dejavnosti mreže so usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse FIT Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki je osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.
Model Fit4Kid je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se spodbujajo povečano vadbo in telesno dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.
Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska
Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija
Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija
Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT SLOVENIJATM
Koordinator: Jana Štok Pavlin.

Dostopnost