Ekošola kot način življenja

Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v izobraževalnih ustanovah. Vsebinsko bogate in zanimive aktivnosti so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, kot dopolnitev ali kot popestritev našega programa.
Vrtec Sežana je že pred 11 leti za svoje delovanje na področju varovanja okolja pridobil zeleno zastavo, certifikat ekovrtca.
Za ohranitev in ozaveščanje pomena področja ekologije bomo v šolskem letu 2018 – 2019 v Vrtcu Sežana izvedli naslednje aktivnosti:

• Zgodnje naravoslovje
Učimo se poslušati: zvoke vetra, petje ptičev in deževnih kapelj.
Otroci bodo prisluhnili vetru in burji v naravi, naredili veter s pahljačo, fenom, ventilatorjem,… poslušali petje ptic na igrišču, sprehodih po travniku in gozdu, skrbeli za ptice pozimi, sprehajali se bodo v dežju, hodili po lužah, opazovali kapljice in jih poskušali ujeti.

• Odpadki – krožno gospodarstvo
Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja – ločevanje odpadkov v igralnicah, odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, upoštevali bomo predloge otrok, zakaj vse lahko uporabimo odpadni material. Otroci ločujejo odpadke sami ali ob pomoči odraslih, naučijo se razlikovati med papirjem, plastiko in ostalimi odpadki. V sodelovanju s starši bomo tudi letos zbirali star papir in plastične zamaške.

• Energija – Voda
Z ugašanjem luči, pravilnim prezračevanjem, zamenjavo navadnih svetilk z varčnimi sijalkami in podobno prispevamo svoj delež pri varčevanju z energijo in manjšemu onesnaževanju okolja. Na enak način lahko otroci v sodelovanju s starši pripomorejo tudi k znižanju stroškov za energijo na njihovem domu. Otroci bodo preko igre odkrivali in spoznavali lastnosti vode in drugih tekočin, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti, odkrivali in spoznavali vodo v različnih pojavnih oblikah, spoznavali kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja.

• Podnebne spremembe in mi
Otroci občutijo odgovornost do narave, si pridobijo izkušnje in temeljna znanja:
– o človeku v razmerju do drugih in do narave (rastline, živali, podnebje in okolje),
– opazujejo, spremljajo vremenske pojave in podnebne spremembe
S tem projektom želimo otrokom omogočiti, da opazujejo in eksperimentirajo, da bi kasneje lažje razumeli naravne pojave in to seveda skozi igro. Dajemo jim možnost eksperimentiranja.

• Ekobranje za ekoživljenje
V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok k branju literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja. Z branjem vsebin o odnosu do okolja ne zajema le odnosa do narave, temveč tudi odnos do živali, soljudi in samega sebe.
Koordinator: Melita Švagelj.

Vrtec Lehte:  https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/sezana-lehte/2019/zeleni-nahrbtnik-zmajcek-jurcek/

Vrtec Štanjel: https://www.vrtec-sezana.si/dogodki/stanjel/2019/zmajcek-jurcek-na-obisku/

Prispevki iz prakse: 

Dostopnost