Bralni palček

Projekt poteka v vseh enotah vrtca in je namenjen otrokom, ki bodo naslednje šolsko leto šolarji. Projekt poteka v sodelovanju s Kosovelovo knjižnico Sežana in starši. Projekt spodbuja družinsko branje, otrok se nato odloči, ima možnost izbire, da pripoveduje o prebranem vsem otrokom, samo strokovnim delavkam, ali manjši skupini.
Člani projektnega tima: vzgojiteljice otrok letnika 2012 in 2013 ter knjižničarke Kosovelove knjižnice Sežana.
Koordinator: Melita Švagelj.

Enota Sežana: http://www.vrtec-sezana.si/enote/sezana/1185-bralni-palcek-v-vrtcu-sezana