Obvestila

Sprememba cenika – 1.1.2023

Občine ustanoviteljice so s 1.1.2023 potrdile nov cenik za programe Vrtca Sežana: 

Dostopnost