Obvestila

Obvestilo za starše: Seznam otrok in uvajanja otrok novincev za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

seznami otrok za šolsko leto 2023/2024 bodo objavljeni na oglasnih deskah po vseh enotah Vrtca Sežana v četrtek, 24.8.2023 od 10 ure naprej.

Štiri dnevno uvajanje bo potekalo od 28.8.2023 do 31.8.2023. Navedene bodo tudi ure uvajanja otrok novincev v vrtec.

 

Želimo vam lep začetek šolskega leta in lepo vas pozdravljamo,

Teja Čeh Svetina,
ravnateljica 

Dostopnost