Obvestila

PRIZNAVANJE PRAVIC DO BREZPLAČNEGA VRTCA ZA DRUGEGA IN VSAKEGA NADALJNJEGA OTROKA OD 1.9.2021 DALJE

S 1.9.2021 stopi v veljavo sprememba zakona ZVrt-G,  bistveni poudarki so:

  1. Od 1.9.2021 dalje so starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni.
  2. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva pa sta že v šoli).

Staršem ki imajo že vključene otroke, ali pa jim je stara odločba potekla 31.8.2021, bo CSD po uradni dolžnosti ponovno odločal o pravici do znižanega plačila vrtca.

Opozarjamo, da morate prvič ob vpisu vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, kasneje se to avtomatsko podaljša.

Za morebitna vprašanja nas lahko kontaktirate.

 

Lep pozdrav

Teja Čeh Svetina, ravnateljica

Dostopnost