Obvestila

Delovanje vrtcev

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: sprememba odloka),

Od 9. februarja 2021 dalje, so odprti vsi vrtci v Republiki Sloveniji.

Spremembe in dopolnitve odloka se začnejo uporabljati  s 6. februarjem 2021.

Predhodna prijava otroka v vrtec ni potrebna.

Plačilo vrtca od dne 9.2.2021 dalje:

Z dnem odprtja vseh vrtcev, so storitve vrtca za starše plačljive.

Če je otrok odsoten zaradi karantene, so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP). V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).

Starše prosimo, da nam izdano odločbo, o odrejeni karanteni otroka, dostavijo pravočasno, zaradi pravilnega obračuna oskrbnine.

Plačilo vrtca od 1.2.-5.2.2021 je brezplačno, saj je bil vrtec v črni regiji v kolikor niste bili prisotni!

Plačilo vrtca: 26.1.2021-29.1.2021

1. citirano iz okrožnice MIZŠ z dne 3.2.2021:

Kljub prizadevanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8, zato vas obveščamo, da v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna.

2. citirano iz okrožnice MIZŠ z dne 20.1.2021:

Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska odpirajo vrtci v polnem delovanju. Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se v statističnih regijah: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska, Savinjska in Zasavska odpirajo vrtci v polnem delovanju. Vrtci, ki se nahajajo v regijah, ki jih odlok zaradi slabega epidemiološkega stanja ne navaja (Jugovzhodna-Slovenija, Goriška in Posavska regija), so še naprej zaprti, oziroma se po sklepu župana lahko zagotavlja njihovo delovanje v zmanjšanem obsegu, za starše, ki so zaposleni in varstva za otroka ne morejo zagotoviti na drug način. Vrtci, ki se nahajajo v statističnih regijah, kot to določa 1. točka 1. člena odloka, začnejo v polnem obsegu opravljati dejavnosti 26. januarja 2021.

PKP8  Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.

Ostale informacije

Prihod otroka v vrtec ni potrebno predhodno najaviti.

Epidemija še ni zaključena. Ob vstopu v vrtec dosledno upoštevamo in izvajamo že vse dobro znane ukrepe, navodila, priporočila, ki so podana s strani NIJZ, vlade, …

V vzgojno – izobraževalnem procesu lahko sodelujejo samo zdravi otroci. 

Za varen prihod in odhod otrok v in iz vrtca z vso odgovornostjo poskrbite starši.

Urniki strokovnih delavcev bodo prilagojeni na ure prihodov in odhodov otrok v posameznem oddelku, jutranjega in popoldanskega združevanja ni.

Z morebitnimi novimi informacijami vas bomo naknadno obvestili.

Pričakujemo vas.

Lep pozdrav.

Radica Slavković, v.d. ravnateljice

Dostopnost