Obvestila

Obvezno cepljenje -novo vpisani otroci

ZDRAVNIŠKO POTRDILO OB VSTOPU V VRTEC

Od 1.11.2020 dalje morajo starši ob vpisu otroka v vrtec predložiti zdravniško potrdilo, kjer je navedeno da je otrok cepljeni po programu (proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ali pa obstajajo medicinskih razlogi zakaj niso cepljeni).

Več si lahko preberete v noveli Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20).

Radica Slavković,

v.d. ravnateljicaOd

Dostopnost