Obvestila

Delovanje vrtcev od 1.4.2021

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. 
Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. 
V vrtcih se organizira nujno bivanje za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4.členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17)-sem spadajo poklici v naslednjih sektorjih: Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.), poleg tega je MIZŠ odločilo da se nujno varstvo organizira za zaposlene v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah (povzeto iz okrožnice MIZŠ).

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Odprte bodo naslednje enote:

OBČINA SEŽANA:  enota LEHTE – nov vrtec, Regentova 1, Sežana.

OBČINA KOMEN: enota Komen.

OBČINA DIVAČA: enota Divača.

OBČINA HRPELJE – KOZINA:  enota Hrpelje.

Do srede, 31.3. 2021 do 13:00, nam prosim posredujte na e – naslove enote v katero je vključen vaš otrok:

  • Prijavo, da bo vaš otrok od 1.4. do 9.4. prisoten v vrtcu /prijava/
  • potrdila delodajalcev /potrdilo/.

Potrdila in prijave lahko oddate tudi strokovnim delavcem v vrtcu.

Pomembno: V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

  • E – naslovi enot:

enota Komen:  vrtec.komen@gmail.com

enota Štanjel: vrtec.stanjel@gmail.com

enota Dutovlje: vrtec.dutovlje@gmail.com

enota Tomaj: vrtec.tomaj@gmail.com

enota Sežana: enota.sezana1@gmail.com

enota Lehte – novi del: vrteclehte.sezana@gmail.com

enota Lehte – stari del: vrtec.jasli@gmail.com

enota Lokev: vrtec.lokev@gmail.com

enota Povir: vrtec.povir@gmail.com

enota Divača: vrtec.divaca1@gmail.com

enota Senožeče: vrtec.senozece@gmail.com

enota Hrpelje: vrtec.hrpelje@gmail.com

enota Materija: vrtec.materija@gmail.com

Lep pozdrav.

Radica Slavković, v.d.ravnateljice 

Dostopnost