Beseda ravnateljice

Naš vrtec je pisana druščina velikih in malih, zelo pisana druščina, ki zelo vpliva na življenje in delo vzgojno izobraževalne ustanove.
Kako ustvarjalno živeti in sobivati s temi razlikami, je velik izziv za vsak vrtec in vsakega posameznika. Raznolikost naj nas torej bogati in ne smemo dovoliti, da bi izginila.

Novo šolsko leto pomeni nov začetek, nov izziv in hkrati možnost za mnoga lepa doživetja, ki jih bomo načrtovali, ustvarjali in izvajali za otroke in odrasle, z otroki in odraslimi, torej za vse, ki vstopajo oz. so v našem vrtcu.
Življenje in čas, v katerem živimo, prinašata vsakodnevne spremembe, ki smo jim kos le z novimi znanji, pogledi in izkušnjami.
Zaposleni vsak dan evalviramo lastno prakso, se izobražujemo, iščemo, ustvarjamo, vse za dobro naših otrok.

Življenje sodobnih staršev zaznamujejo »sodobne« službe, zato otroci velik del dneva oz. svojega življenja preživijo v vrtcu in kasneje v šoli.
Ta spoznanja nam narekujejo, da vsem otrokom nudimo varno zavetje in sprejetost,
v najzgodnejšem obdobju omogočimo aktivno učenje, ki je skladno s sposobnostmi in zmožnostmi otroka in organiziramo dogodke, ki v veliki meri pripomorejo k boljšemu vzdušju in počutju otrok, staršev in zaposlenih.

Vemo, da ne moremo nadomestiti otrokom družine oz. staršev, s sodelovanjem pa jim lahko omogočimo varno in spodbudno okolje za njihov razvoj.

Z igro, raziskovanjem, preizkušanjem in možnostmi izbire med različnimi dejavnostmi otroci z različnimi deležniki ob pravem času pridobijo različne in še kako pomembne izkušnje, znanja, navade.
Naše strokovno delo je naravnano tako, da je v njem opažen vsak otrok, saj bo le tako pridobival na samozavesti in pozitivni samopodobi.
Okvirni dnevni razpored dejavnosti je prilagojen bioritmu in potrebam malčic in malčkov. Je fleksibilen, lahko se prilagaja individualnim potrebam otrok in naravi dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku in enoti v okviru veljavnega kurikula.
Omogočamo jim dejavnosti, kjer so otroci aktivni, ustvarjalni in, kolikor je mogoče, tudi samostojni ustvarjalci procesa.

Skupaj lahko naredimo veliko dobrega za naše otroke, vendar ne smemo pozabiti, do kod segajo pristojnosti oz. kompetence vseh, ki vstopajo v vrtec. Upoštevati moramo strokovno avtonomnost vrtca pri oblikovanju oddelkov, razporejanju otrok v oddelke, razporejanju strokovnega kadra v oddelke in pri drugih odločitvah, ki jih sprejmejo strokovni organi: vzgojiteljski zbor, aktivi, kolegij.
Zaposleni pa moramo spoštovati načela, ki so napisana v Kurikulu za vrtce.

Zagotavljanje kakovostnega dela s predšolskim otrokom v vrtcu namreč spodbudno vpliva na otrokov razvoj. Ker se tega zavedamo, smo k uvajanju sprememb pristopili sistematično in postopno, predvsem pa zelo premišljeno. Vsako leto na osnovi opažanj pri našem delu izvzamemo en ali dva elementa, ki jima posvetimo posebno pozornost – prednostna naloga. Ker se otrok razvija celostno, je pomembno, da odrasli s premišljenim strokovnim delom na vseh področjih in pri vseh dejavnostih podpiramo in spodbujamo posameznikov razvoj.

v.d. Ravnateljice Radica Slavković

Dostopnost