Šola za starše 2020/2021

Štev: 254/2-2020
Datum: 30.09.2020

 

Spoštovani starši!

 

V našem vrtcu že vrsto let poteka Šola za starše. Gre za eno izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se skupaj s priznanimi strokovnjaki s področja vzgoje pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok, izmenjujemo izkušnje ter iščemo odgovore na različna vprašanja in dileme staršev.

Projekt “Šola za starše” je sofinanciran s strani Lokalne akcijske skupine Sežana.

Prispevek za starše znaša 2 €. Izpolnjeno prijavnico oddajte vzgojiteljici vašega otroka do petka, 09.10.2020.

Srečanje bo v Sežani v Kosovelovem domu. Zaradi ukrepov v zvezi z obvladovanjem širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) prosimo, da starši upoštevate vse ukrepe, ki veljajo v našem vrtcu: nošenje mask, varnostna razdalja, na sestanek pridejo zdravi starši. Število mest je omejeno, zato prosimo, da oddate prijavnico čim prej.

 

Teme in datumi predavanj in srečanj s starši so:
Datum in ura Vsebina Predavatelj-ica

21.10.2020 ob 17.00 v Kosovelovem domu Žalovanje otrok in kako ravnati ob izgubi Maja Žagar univ.dipl.soc.del. in prof.šp.vzg., izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije, strokovna delavka hospica, sodeluje na taborih za žalujoče otroke in vodi Levjesrčna druženja za otroke in mladostnike

 

Zaradi lažje organizacije srečanj, vas prosimo, da izpolnite spodnjo prijavnico. Izpolnjeno prijavnico oddate vzgojitelju/vzgojiteljici vašega otroka.

Veselimo se vašega obiska!.

Svetovalna služba vrtca v.d.ravnateljice:
Radica Slavković

 

_________________________________________ODREŽI________________________________

PRIJAVNICA ZA ŠOLO ZA STARŠE V ŠOL. LETU 2020/21
Podpisani-a ___________________________,se vpisujem v ŠOLO ZA STARŠE.

Moj otrok_____________________________, je vpisan v enoto______________________, pri vzgojitelju/ici_____________________________. Moja tel.št. je:_________________________.

Datum:______________________ Lastnoročni podpis:_____________________________

Vpisanim staršem bomo prispevek obračunali pri mesečni oskrbnini. Če prideta na predavanje oba starša, prispevek plača eden.

Dostopnost