Decembrski utrinki

Izdelali smo

voščilnice v katere so najstarejši otroci napisali preprosto voščilo in tako sodelovali v projektu »Mala pozornost za veliko veselje«. Te voščilnice so namenjene starejšim osebam, ki živijo po domovih in centrih za starejše. Predvsem za tiste, ki nimajo svojcev ali pogostih obiskov.
Strokovne delavke iz vrtca Sežana so nam decembrski dopoldan popestrile z lutkovno predstavo z naslovom Ježek in hruška.
Gospa Tjaša nam je v igralnico prinesla glino, katero smo vonjali, tipali in gnetli. Nastale so prave umetnine.
Izdelali smo si čarobne paličice s katerimi smo čarali in pričarali dedka Mraza.
Za enoto Tomaj: Ines Poplašen