Spominek skozi oči otrok

V tem šolskem letu smo v enoti Tomaj sodelovali v projektu Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov.

Skozi celo leto smo preko čutil spoznavali in odkrivali naravo, ki nas obdaja.
Večkrat smo obiskovali kmetijo, ki vzreja koze in prašiče. Kmetija koze redi za pridobivanje kozjega mleka in sira. Imeli smo priložnost spoznat kako nastane sir, ga vonjat, otipat,opisovat in na koncu okušat. Otroci so imeli možnost hranjenja in božanja koz. Opazovali in opisovali so kozličke, koze ter kozla. Ker smo spoznali kaj koze jedo, smo nato veliko časa preživeli na travnikih kjer se koze tudi pasejo.
Tako smo spoznali, da na travniku prav tako živijo živali, te smo opazovali s povečevalnimi stekli, jih iskali v literaturi. Otroci so odkrili raznolikost travnikov. Trave in rože smo šteli, razvrščali, iskali v knjigah,… Ko smo tako spoznavali rože sta sestrici povedali ime neke rože in začelo se je veliko zanimanje. Otroci so začeli prinašat travniško cvetje v vrtec in spoznavali smo da so nekatere rastline tudi koristne in ne samo lepa. Rastline smo nabirali, jih opisovali in opazovali, jih slikali,jih sušili,… Tako smo se odločili in izdelali herbarij. Iz posušenih rastlin smo izdelali tudi kazalko za v knjigo, katero so otroci nato odnesli domov. Naučili smo se novih besed kot so prgišče, ščepec, poparek, prevretek…Ker pa smo imeli tudi rastline, ki so zdravilne smo iz njih pripravili čaj in nato imeli pravo čajanko. Vsak otrok je zeliščni čaj odnesel tudi domov, tako smo že naslednjega dne izvedeli, da so ga doma pripravili. Z otroci smo skupaj napisali zgodbico o Sovici, ki rada nabira zelišča in tako pomaga živalim, ki prebivajo na travniku. Izdelali smo rekvizite in jo dramsko uprizorili ter zaigrali staršem in starim staršem,bratcem in sestricam na zaključni prireditvi.
Otroci so na vprašanje »Kakšen je bil zeliščni čaj?« izjavili…
• Je sladek.
• Je slab, ker je kopriva.
• Meni je sladek, ku je notri robida in rožice.
• Jaz bi še pila.
• Meni je dober, ker je iz zelišč.
• Fino.
• Slab.
Tema je bila otrokom všeč, saj so jim narava in živali blizu. Preko iger so odkrivali nove stvari in besede. Starejši so mlajšim podajali njim že znane informacije, tako smo tudi začeli iz znanega k neznanemu. Med projektom je nastalo zelo veliko zanimanje za travniške rastline. Zato smo večji poudarek naredili prav pri tem sklopu.
Za enoto Tomaj: Ines Poplašen