Kulturna dediščina Tomaja

           V sklopu projekta
KULTURNA DEDIŠČINA TOMAJA,
ki je potekal v šolskem letu 2017/18,
          vas vabimo na razstavo
              izdelkov in fotografij
              otrok iz vrtca Tomaj.
Razstava bo potekala do konca februarja
       na UPRAVNI ENOTI SEŽANA.
               Otroci iz vrtca Tomaj.

 

Za enoto Tomaj: Maja Terčon