Enota Sežana

Leta 1973 je bil odprt nov vrtec, na sedanji lokaciji. V njem se danes nahaja 11 oddelkov drugega starostnega obdobja.  Otroci s pridom izkoriščajo vse, kar jim nudi manjši kraj (ogledi kulturnih prireditev, razstav, obisk pošte, banke, železniške in avtobusne postaje, igra na travnikih, gozdnih površinah, medgeneracijsko sodelovanje s starejšimi občani, sodelovanje s Kosovelovo knjižnico…). Posebnost enote je tudi delujoča otroška folklorna skupina Kamenčki in planinski krožek.

Dostopnost